Donderdag 22 april was het zover: 25 studenten van de Heliconstudie Eco- en Wildlife (Geldermalsen) presenteerden hun plannen aan het waterschap. Hoe kan het waterschap de biodiversiteit vergroten? De studenten hebben drie locaties van het waterschap onder de loep genomen. En niet zonder succes! Leerlingen dachten na over echte waterschapsvraagstukken. We hebben de gepresenteerde ideeën met veel enthousiasme ontvangen. Een aantal van de ideeën gaan we ook echt doorvoeren.

De studenten gingen aan de slag met 3 locaties
Het project vond plaats in samenwerking met de Provincie Gelderland en het IVN-Jongerenadviesbureau. Derdejaars MBO-studenten kregen de onderzoeksopdracht om ergens in het gebied van het waterschap de biodiversiteit te vergroten. Uiteindelijk werd er op drie locaties gekeken hoe de biodiversiteit kon worden vergroot, namelijk:

  1. Vergroot de biodiversiteit op de rioolwaterzuivering Zaltbommel
  2. Vergroot de biodiversiteit rond een waterberging in Tiel
  3. Bekijk hoe het broedgebied van de zwarte stern (aan een plas) langs de Linge vergroot kan worden.

Mooie resultaten
De verschillende groepen kozen heel verschillende invalshoeken van waaruit ze aan de slag gingen. Dit leidde tot allerlei ideeën, van minder realistisch en werkbaar tot heel realistisch en werkbaar. Belangrijk is dat de studenten kennis hebben gemaakt met het werk van het waterschap. Ze hebben nagedacht over waterschapsvraagstukken. En ze hebben kennis opgedaan vanuit een opdracht uit de praktijk. 

Compilaties van de presentaties van de studenten

Uitvoeren van ideeën
Van enkele ideeën worden de collega's van het waterschap heel blij. Deze ideeën worden in de toekomst echt uitgevoerd!