Op donderdagmiddag 29 juli is de eerste LOP-stuw binnen Waterschap Rivierenland officieel in gebruik genomen. Deze stuw wordt bediend door agrariër Aloys Wilmsen. ZLTO-bestuurder Herbert Verploegen en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland kregen van Aloys Wilmsen uitleg over de plaatsing en werking van de stuw bij zijn percelen. Hiermee is de pilot officieel van start gegaan. De plaatsing van de stuw is één van de vele maatregelen die we nemen tegen wateroverlast en verdroging in het Rijk van Nijmegen.

Wateroverlast en verdroging

De aanleiding van de plaatsing kwam uit een enquête over het veranderende klimaat. Hoe kunnen we gezamenlijk wateroverlast en verdroging in het Rijk van Nijmegen aanpakken? In maart 2021 zijn daarom agrariërs uit het Rijk van Nijmegen uitgenodigd door het Deltaplan Agrarisch Water, ZLTO, Waterschap Rivierenland en de gemeente Berg en Dal om deel te nemen aan een enquête. Het doel: de meningen, ervaringen en mogelijkheden peilen over ‘voldoende schoon water en een gezonde bodem’ in het Rijk van Nijmegen.

Uit de enquête bleek onder andere dat de helft van de respondenten interesse heeft om verder te kijken naar vervolgacties zoals een bedrijfsbodem- en waterplan, keukentafelgesprekken en/of thema-avonden. Een aantal van de respondenten gaf ook aan interesse te hebben in het plaatsen van LOP-stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan). Dit zijn stuwtjes in de kleinere sloten die een agrariër zelf mag bedienen. Mathieu Gremmen: ‘We zijn heel blij met de plaatsing van deze stuwen. Zo kunnen we water langer vastgehouden in het gebied zelf, zodat het de kans krijgt om het grondwater aan te vullen in de bodem van de naastgelegen percelen. Met deze door agrariërs beheerde stuwen kunnen we in droge periodes beter water vasthouden.”

Pilot LOP-stuwen nu officieel van start

Om later deze zomer al te kunnen profiteren van de eventuele effecten van de LOP-stuwen en de effecten te kunnen meten, is Waterschap Rivierenland nu al gestart met het plaatsen van LOP-stuwen bij agrariërs in de Ooijpolder. Bij agrariër Aloys Wilmsen is de eerste geplaatst. Aloys Wilmsen: “Ik vind het een mooie vooruitgang dat Waterschap Rivierenland grondeigenaren wat verantwoordelijkheid geeft over het lokale waterbeheer.”

Van links naar rechts: Mathieu Gremmen (heemraad Waterschap Rivierenland), Herbert Verploegen (ZLTO), Aloys Wilmsen (agrarisch ondernemer)