Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland kan vanwege de coronacrisis niet fysiek bijeenkomen. Inmiddels is er een spoedwet aangenomen. Deze wet maakt digitale besluitvorming door het AB mogelijk. De eerste openbare digitale vergaderingen van Waterschap Rivierenland zijn op 28 april.