Luiers en incontinentiemateriaal vormen nog een deel van het totale restafval. In de regio Nijmegen gaat het over zo’n 10 kilo per inwoner per jaar. Tot nu toe waren luiers en incontinentiemateriaal moeilijk te recyclen. Door een samenwerking tussen ARN B.V., Dar NV en het waterschap is in Weurt de eerste succesvolle luierrecyclinginstallatie gebouwd. 

Opening

Op donderdag 2 september 2021 was de officiële opening van de luierrecyclingsinstallatie. Aanwezigen lieten zich informeren over de grondstoffen en duurzame energie die geproduceerd worden. Met één druk op de knop werd symbolisch de eerste luiercontainer door de inzamelwagen van Dar geleegd. 

Nieuwe grondstoffen en duurzame energie

Door het toepassen van innovatieve technieken is het gelukt om dit afval om te zetten naar nieuwe grondstoffen, duurzame energie en wordt ook nog eens CO2 bespaard. Van het plastic in de luiers en het incontinentiemateriaal maakt ARN plastic korrels. Uit de urine en ontlasting wordt door Waterschap Rivierenland energie gewonnen. Het einddoel van het waterschap is om in 2030 volledig energieneutraal te worden: deze nieuwe toepassing draagt daar goed aan bij. 

Door de grote vraag is de verwerkingscapaciteit van de installatie inmiddels verdrievoudigd. Dar NV richtte haar organisatie in op de gescheiden inzameling van dit materiaal. Bewoners kunnen luiers en incontinentiemateriaal in speciale zakken naar een luiercontainer brengen, die onder meer bij kinderdagverblijven en op de milieustraten staan. Vanaf volgend jaar is de verwachting dat er 1.000 tot 1.250 ton per jaar in de regio Nijmegen wordt opgehaald.

Meer informatie over wat Waterschap Rivierenland doet om deze recycling te realiseren? Bekijk hier het filmpje.

Openingshandeling van de recyclingsinstallatie voor luiers