Een half uur na opening, terwijl de stratenmaker de bestrating nog aan het afmaken was, zwommen de eerste vissen al door de zelfdenkende vispassage in Opheusden. De vispassage is de eerste van een reeks passages die Waterschap Rivierenland de komende tijd op de Linge gaat plaatsen.

In 2018 plaatste Waterschap Rivierenland al een eerste vislift in Almkerk. Nu is het tijd om deze innovatie op grotere schaal toe te passen. In totaal komen er elf zelfdenkende vispassages op zeven locaties in de Linge.

De eerste dag 443 vissen geteld

Van grote vissen tot hele kleine: binnenkort kunnen ze zonder belemmeringen door een groot deel van de Linge trekken. De eerste 24 uur na opening telde de vislift in Opheusden al 443 passerende vissen. De zelfdenkende vispassage herkent elke vis die komt aanzwemmen en stelt hiervoor de ideale stroomsnelheid in. De ronde vorm zorgt voor een besparing in ruimte, en daardoor ook in kosten.

Digitalisering van de Linge

Doordat gegevens over passerende vissen worden opgeslagen, komt het waterschap meer te weten over soorten en hoeveelheden vissen die passeren. De passage houdt ook de waterstanden en de waterkwaliteit in de gaten. Zo kan Waterschap Rivierenland bijvoorbeeld direct zien als de vispassage verstopt zit of een schadelijke stof in het water geloosd is.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.