Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Agrarische bedrijven in het rivierengebied konden de afgelopen jaren financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Zo maakten we samen het rivierengebied toekomstbestendiger. Het einde van deze regeling komt nu in zicht.

De subsidieregeling moet op 31 december 2023 zijn afgerond

Daarom moeten we een strakke planning hanteren. Een subsidie aanvragen kan nog tot 1 juni 2023. Vervolgens is er nog tijd tot 1 september 2023 om de activiteiten uit te voeren. Tot slot moeten we uiterlijk 1 oktober 2023 de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie binnen hebben.

Meer informatie over de regeling

Er is nog ongeveer € 60.000,- over van de oorspronkelijke € 1.470.000,-.

De afgelopen jaren hebben agrariërs uit de fruitteelt, akkerbouw en boom- en plantenteelt volop subsidie aangevraagd. In totaal kregen we ruim 300 subsidieaanvragen binnen. Vooral druppelirrigatie en beslissingsondersteunende systemen waren populaire maatregelen waarmee agrariërs hun bedrijf toekomstbestendiger maakten. Inmiddels is het grootste deel van de subsidiepot vergeven. Er is nog ongeveer € 60.000,- over van de oorspronkelijke € 1.470.000,-.

Resterende subsidie 63.840