Vanwege de weersomslag na de droge zomer heft Waterschap Rivierenland de beregeningsverboden in de Betuwe en Altena op per vrijdag 16 september. Het beregeningsverbod in (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen blijft van kracht, omdat in dit gebied geen wateraanvoer mogelijk is.

De twee verboden worden opgeheven omdat het regent, de temperatuur daalt, de zon minder schijnt en omdat de vraag naar water snel afneemt. In de Betuwe gold sinds 10 augustus overdag een beregeningsverbod uit oppervlaktewater, in Wijk en Aalburg (gemeente Altena) gold een beregenings- en onttrekkingsverbod sinds 19 augustus. Waar we water kunnen aanvoeren, houden we inmiddels de normale zomerpeilen aan.

Het beregeningsverbod blijft van kracht in de regio rond Nijmegen. Elders zijn de beperkingen opgeheven.

Geen aanvoer: nog wel verbod

In (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen kan het waterschap geen water aanvoeren. In de peilgebieden Groesbeek, Ooijpolder en Citters blijft dan ook het beregeningsverbod uit oppervlaktewater van kracht. De waterhuishouding is er sterk afhankelijk van neerslag of de Rijn. Zolang sloten niet op peil komen, houdt het waterschap met stuwen zo veel mogelijk water vast.

droogval bij Groesbeek
In de regio rond Nijmegen is aanvoer van water soms niet mogelijk. Daarom blijft het beregeningsverbod hier nog van kracht.

Blauwalg op de Maas

Op sommige plekken staan nog extra pompen om water uit de grote rivieren te halen, want de waterstand op de Rijn blijft relatief laag. Ook is het waterschap spaarzaam met het inlaten van water uit de Maas, vanwege blauwalg. We raden watergebruikers aan om rekening mee te houden met mogelijke aanwezigheid van blauwalg.

Lees meer over de droogte in ons blog.