Om de groei van het verkeer op de A2 tussen Deil en Vught te beheersen, ligt een pakket klaar van 20 maatregelen voor auto, fiets en openbaar vervoer. Tot 4 december ligt de procedure ter inzage, die beschrijft hoe u in een later stadium zienswijzen kunt indienen voor de MIRT-verkenning.

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Het gaat om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die al in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.

Waterschap Rivierenland is betrokken bij het programma. De A2 kruist de rivierdijken langs Maas en Waal. Tegelijk kruist de snelweg sloten en vaarten in de Tieler- en Bommelerwaard. Het waterschap wil deze raakvlakken klimaatrobuust maken.

Meer informatie op de website van het programma.