Energiefabriek Sleeuwijk

De Energiefabriek op het terrein van de zuivering in Sleeuwijk is volledig operationeel. De Aannemer (Pannekoek GWW B.V.) heeft de installatie in juli 2021 opgeleverd. Met het realiseren van de Energiefabriek wordt er een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap.

De zuiveringen Sliedrecht, Papendrecht, Groot-Ammers, Vianen, Schelluinen en Zaltbommel zijn aangepast zodat het slib voldoet aan de gewenste kwaliteit voor vergisting. Het slib van deze locaties wordt naar de Energiefabriek Sleeuwijk gebracht om hier omgezet te worden in biogas en vervolgens naar aardgaskwaliteit.

Op de Energiefabriek wordt slib uit het rioolwater van de wijde omgeving van Sleeuwijk gewonnen en omgezet in groen gas. Dit gas wordt op de locatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit en op het gasnet gezet. Sinds voorjaar 2021 is de Energiefabriek volop in productie. De verwachte gasopbrengst is circa 1,3 miljoen m3 /jaar, ofwel het gasgebruik van circa 1000 huishoudens.

Het was de bedoeling om de Energiefabriek op locatie feestelijk te openen helaas heeft dit door alle maatregelen rond Covid 19/Corona niet plaats kunnen vinden.
Daarom is er een korte video opgenomen waarin de Heemraad Henk van ’t Pad en wethouder duurzaamheid van de gemeente Altena, Roland van Vught. De directeur van aannemer Pannekoek GWW bv, Wouter van Ee, legt uit dat het om een bijzonder project gaat met veel innovatie waarbij de nieuwste technieken zijn toegepast om het slib duurzaam te verwerken. 

Zonnepark Sleeuwijk
Op het terrein van de zuivering Sleeuwijk zijn In totaal 8000 zonnepanelen aangebracht, die jaarlijks ca. 2.600.000 kWh elektriciteit produceren. 950 huishoudens kunnen hiervan worden voorzien.

Inrichting terrein en afronding project Energiefabriek

Binnen enkele weken wordt het beplantingsplan uitgevoerd waarmee het project wordt afgerond. Langs de zonneparken en de grondwal komt een struweelhaag bestaande uit diverse inheemse soorten (o.a. sleedoorn, meidoorn, kornoelje, hondsroos). De struweelhaag wordt aangevuld met hoog opgaande bomen als zwarte els, populieren en schietwilg.

Ook plaatst het waterschap nog een aantal nestkasten en bijenhotels om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van de biodiversiteit op het terrein van de zuivering en de Energiefabriek. 

Wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zijn, is het project helemaal afgerond.

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over dit project? De beheerorganisatie (afdeling Technische installaties) neemt de Energiefabriek in Sleeuwijk over van de afdeling Technische Projecten. Voor meer informatie: neem contact op met: Ferry van der Heuvel, beheerder, f.vanden.heuvel@wsrl.nl of 06 5127 8330 , of Anita Oome, A.Oome@wsrl.nl of 06 – 1890 2171.

Luchtfoto Energiefabriek Sleeuwijk
Luchtfoto Energiefabriek Sleeuwijk