Waterschap Rivierenland zuivert het water wat u thuis gebruikt. Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn er nieuwe persleidingen aangelegd. De kleinere rwzi's in Wijk & Aalburg, Eethen en Dussen zijn gesloten en vervangen door rioolgemalen.

Energiefabriek Sleeuwijk

Het waterschap is in september 2019 gestart met het bouwen van de Energiefabriek op het terrein van de rwzi Sleeuwijk. De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas zal worden opgewerkt tot aardgas kwaliteit waarna het aan het bestaande gasnet, van Enexis, kan worden geleverd. Naast het opwekken van energie draagt een Energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af. De Energiefabriek in Sleeuwijk levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken.

Met de realisatie van de Energiefabriek zal niet alleen slib van de rioolwaterzuivering Sleeuwijk worden vergist, maar ook slib van andere zuiveringen in het westelijk deel van het beheergebied van Waterschap Rivierenland.

Op de rwzi locaties Sliedrecht, Papendrecht, Groot-Ammers, Vianen, Schelluinen, Zaltbommel worden de komende periode de installaties aangepast zodat het slib voldoet aan de gewenste kwaliteit voor vergisting De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestaande slib indikinstallaties en de opslag van ingedikt slib. Het ingedikte slib wordt naar de Energiefabriek in Sleeuwijk getransporteerd.

Eind 2020 is de Energiefabriek in bedrijf genomen en zijn er 4 zuiveringen omgebouwd waarvan het slib in de Energiefabriek wordt vergist. De twee overige zuiveringen worden begin 2021 omgebouwd zodat dit slib ook kan worden gebruikt voor de Energiefabriek. De Energiefabriek wordt op dit moment verder ingeregeld en zal in de loop van de tijd meer gas gaan produceren. De Energiefabriek moet medio 2021 volledig operationeel zijn.

Landschappelijke inrichting

Het beplantingplan voor de landschappelijke inrichting rond de Energiefabriek is goedgekeurd door het bevoegd gezag. In de eerste helft van 2021 zullen bomen en struiken worden aangeplant volgens het beplantingsplan. De rwzi en de Energiefabriek zullen op deze manier meer aan het zicht onttrokken worden.

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over dit project? Onze omgevingsmanager Onno van Gilst staat u graag te woord.

Omwonenden en geïnteresseerden houden we via een nieuwsbrief op de hoogte over de laatste ontwikkelingen, de laatste nieuwsbrief vind u hier. Aanmelden kan via m.heidekamp@wsrl.nl.