Waterschap Rivierenland en de Europese Investeringsbank zijn een financieringsovereenkomst aangegaan van maximaal honderd miljoen euro. De overeenkomst stelt het waterschap in staat om een gedeelte van de financieringsbehoefte tegen gunstige tarieven af te dekken. De financiering zal benut worden voor o.a. voor de versterking van 160 km dijken in het rivierengebied, de uitbreiding van een rioolwaterzuivering en de aanleg van zonnepanelen.