Waterschap Rivierenland en de Europese Investeringsbank zijn een financieringsovereenkomst aangegaan van maximaal honderd miljoen euro. De overeenkomst stelt het waterschap in staat om een gedeelte van de financieringsbehoefte tegen gunstige tarieven af te dekken. De financiering zal benut worden voor o.a. voor de versterking van 160 km dijken in het rivierengebied, de uitbreiding van een rioolwaterzuivering en de aanleg van zonnepanelen.

Vicepresident Vazil Hudák van de EIB stelt: “een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, waardoor het beheren van waterniveaus en dijken van enorm belang is. Aangezien de EIB bedoeld is om bij te dragen aan zaken die voor Europese burgers positieve impact hebben, is deze lening een win-win situatie. Zo kan het waterschap haar financiering spreiden terwijl de veiligheid van de burgers wordt vergroot.”

“We staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid. Zo moeten we vele kilometers dijk in de komende jaren versterken om het rivierengebied en de rest van Nederland droog te houden. Investeren is nodig. Dankzij de EIB kunnen wij dit doen tegen gunstige voorwaarden”, voegt dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland, toe.

De EIB heeft de 28 EU-Lidstaten als eigenaar en garantie, daardoor kan ze zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. Dit rentevoordeel geeft de Bank door aan de projecten die bij haar lenen, omdat de EIB geen winstoogmerk heeft maar alleen haar kosten hoeft te dekken.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit 4,66% van de aandelen - en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU. De EIB maakte in de afgelopen vijf jaar zo’n 1,2 miljard Euro beschikbaar voor waterprojecten in Nederland, onder meer voor de Afsluitdijk, Brabant Water, Vitens, en de Waterschappen Friesland en Hollandse Delta.

Waterschap Rivierenland is een van de 21 waterschappen in Nederland, en is verantwoordelijk voor sterke dijken en schoon en voldoende water in het rivierengebied.