In de nieuwe waterberging Vierhoeven bij Everdingen krijgt water de ruimte en daar is ook de natuur bij gebaat. Zo dient de waterberging meerdere doelen, in het oude cultuurlandschap van Autena in de Vijfheerenlanden.

De natuurlijke waterberging Vierhoeven beslaat verschillende percelen van in totaal 5,15 hectare (zeven voetbalvelden) om bij hoosbuien wateroverlast te vermijden. En bij droogte houdt het gebied water vast. Zo is het watersysteem robuuster bij een veranderend klimaat en meer extreem weer. De waterberging, nabij snelweg A2, is opgeleverd in de zomer van 2022.

Griend met hakhout

De waterberging is deels uitgevoerd als griend; dat zijn natte percelen met hakhout, een bostype dat schaars is. Grienden leverden eeuwenlang materiaal voor gevlochten manden, zinkstukken voor de waterbouw en stelen voor gereedschap. Als waterschap maken we graag op een duurzame manier gebruik van natuurlijke en lokale materialen. Daarom willen we het griendhout gebruiken voor ander waterbouwkundig werk, zoals beschoeiingen en rijshout.

De waterberging past in het omliggende cultuurlandschap van grienden en weiland. Het Utrechts Landschap beheert in Autena de grootste binnendijkse grienden van Nederland. De natuur en de waterkwaliteit hebben baat bij deze natte bossen. Planten als moeraskartelblad, amfibieën als de heikikker en weidevogels als de grutto komen er voor.

Minder uitstoot CO2

De ambitie van het waterschap is om vanaf 2030 geen CO2 meer uit te stoten met bouwverkeer. Daarom werkten we bij de aanleg met tractoren op waterstof. Bij de aanleg van de waterberging is afgegraven grond in de omgeving gebleven, bijvoorbeeld om andere percelen te verhogen.

 Waterberging Vierhoeven is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling(externe link).

​Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland