Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 3 van 3
Waarom is het nodig een keuze te maken tussen 1 of 2 gemalen?  

Er zijn berekeningen gemaakt hoeveel maalcapaciteit er nodig is om al het water af te kunnen voeren en de manier waarop het water naar de gemalen stroomt. Het bouwen van één gemaal kan goedkoper zijn dan het bouwen van twee gemalen. Echter, er zijn verschillende redenen waarom toch voor twee gemalen gekozen zou kunnen worden. Twee gemalen zorgen voor een robuuster watersysteem, met meer flexibiliteit en de mogelijkheid om in te spelen op onvoorziene ontwikkelingen. Twee gemalen brengen ook ‘zachte’ voordelen met zich mee zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid dat vissen zich kunnen verplaatsen en een extra punt voor wateraanvoer. Daarnaast is het de vraag of het huidige boezemsysteem alle neerslag die in de toekomst wordt verwacht wel kan verwerken. Dan is het mogelijk beter om het water aan twee zijdes van de Alblasserwaard uit te malen. Op die manier is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven minder kades verbeterd te worden.

Hoe maken jullie de keuze voor 1 of 2 gemalen?  

De keuze wordt gemaakt na afweging van alle relevante aspecten zoals; draagvlak, kosten, ruimtelijke impact, effecten op de omgeving, landschap, infrastructuur, natuur, bodem en de mate van toekomstbestendigheid van het watersysteem die met de keuze voor 1 of 2 gemalen behaald wordt.

Kan de extra benodigde gemaalcapaciteit niet in Kinderdijk worden gerealiseerd?  

Als gevolg van klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag toe en daardoor de benodigde afvoercapaciteit van de Alblasserwaard. Het water uit het oostelijke deel van de Alblasserwaard moet via o.a. het Achterwaterschap kilometers afleggen in westelijke richting. De wind waait juist vaak uit westelijke richting. Deze wind houdt als het ware het water tegen. Extra gemaalcapaciteit in Kinderdijk is daarom niet zinvol. Om aan dit probleem het hoofd te kunnen bieden is in de watersysteemvisie vastgesteld dat het water uit het oostelijke deel van de Alblasserwaard een stuk oostelijker van Kinderdijk afgevoerd moet worden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe indeling van Overwaard en Nederwaard met elk hun eigen afvoerpunt(en).

Het watersysteem van Kinderdijk is door de bijzondere cultuurhistorische waarden bestempeld als Unesco Werelderfgoed. De gemalen J.U. Smit en Kok in Kinderdijk vallen hier ook onder. Vanwege de status van werelderfgoed is het zeer lastig om in Kinderdijk extra gemaalcapaciteit te realiseren.