Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 5
Moet ik in november nog eens maaien?  

In november vindt onze reguliere schouw watergangen plaats. In deze uitzonderlijke situatie van extreme droogte verzoeken we u met klem om nu al sloten te maaien.

De schouw is toch pas in november?  

In deze uitzonderlijke situatie van extreme droogte verzoeken we u met klem om nu al sloten te maaien. Het is geen schouw, wel een verzoek met klem. U helpt om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen over de gebruikers, uw buren.

Ik mag al niet beregenen en nou moet ik ook al maaien?  

Het is een uitzonderlijke situatie van extreme droogte. We doen al het mogelijke om water in het gebied te krijgen en te houden, we verdelen het beschikbare water zo goed mogelijk. Het beregeningsverbod helpt daarbij. U kunt helpen door te maaien.

Wat als ik dicht bij de oever gewas heb staan, waar ik niet doorheen wil rijden om te maaien?  

Maaien is altijd maatwerk, overleg met uw buren wat wel kan. Ons verzoek is met klem om wel te maaien vanwege de extreme droogte. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om B- en C- watergangen te onderhouden.

Wat als mijn buurman niet maait, en ik geen water heb?  

Ga in gesprek met uw buurman en wijs hem op ons verzoek met klem om wel te maaien vanwege de extreme droogte. Het is de verantwoordelijkheid van grondeigenaren om B- en C- watergangen te onderhouden.