Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 9
Bij wie kan ik schade melden en op welke wijze?  
Schade als gevolg van dijkversterking door het waterschap moet schriftelijk gemeld worden bij het waterschap ter attentie van de betreffende projectleider.
Er staat in zomer geen water in de sloot en in de winter wel. Hoe kan dat?  
De verschillende watersystemen in ons beheersgebied staan via het grondwater in de ondergrond in contact met het water in de rivier. In de winterperiode voeren de grote rivieren gemiddeld veel water af naar de zee. De waterstanden zijn dan ook hoger. Vervolgens ontstaat er kwel, dat is water dat vanuit de bodem omhoog komt. In de zomerperiode is het net andersom, de waterstand van de grote rivieren is gemiddeld lager en ''ons polderwater'' zijgt weg via de ondergrond naar de rivier.
Er komt bruin water uit de kraan of de waterdruk is weggevallen. Waar moet ik zijn?  

Het drinkwater is een zaak van de nutsbedrijven. Voor het rivierengebied is dat Vitens en voor Midden Nederland en Zuid-Holland is dat Oasen en in Brabant is dat Brabant Water.

Wanneer is er sprake van hoogwater? Is er sprake van een calamiteit?  

Bij een waterstand vanaf 14,00 meter bij Lobith of is er sprake van hoogwater op de Rijn en  Waal en op de Maas vanaf 12,10 meter bij Sambeek ben. Bij deze genoemde waterstanden is er nog geen sprake van een calamiteit, pas bij een waterstand vanaf 15,00 meter gaan we zogenaamd ‘opschalen’. Dit betekent dat de calamiteitenorganisatie van het waterschap wordt dan actief. Onderdeel daarvan is het dijkleger. Dit leger bestaat uit medewerkers van waterschap en burgers die 24-uur per dag de dijken vanaf dat moment gaan inspecteren.

Moet ik in november nog eens maaien?  

In november vindt onze reguliere schouw watergangen plaats. In deze uitzonderlijke situatie van extreme droogte verzoeken we u met klem om nu al sloten te maaien.