Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 10
1. Wat is de maximale looptijd van onze beheerovereenkomsten?  

De maximale looptijd per overeenkomst:

  • onderhoudsovereenkomst = 5 jaar
  • bruikleenovereenkomst = 10 jaar
  • huurovereenkomst = 10 jaar

Afhankelijk van aankomende dijkversterkingsprojecten, een openbare inschrijving of enig andere reden voor onze waterschapstaak is het mogelijk dat u een overeenkomst ontvangt waarbij een andere looptijd geldt dan hierboven beschreven.
In het laatste jaar van uw overeenkomst gaan we bekijken of er omstandigheden zijn die leiden tot aanpassing van de nieuwe overeenkomst. In de meeste gevallen ontvangt u gewoon een nieuwe overeenkomst.

2. Waarom sluiten wij overeenkomsten af?  

Volgens ons eigendommenbeleid dienen wij het behoud van onze eigendommen te borgen door middel van een beheerovereenkomst. Onze overeenkomsten moeten actueel blijven en voldoen aan juridische vereisten. Daarnaast wordt bij elke nieuwe overeenkomst een tekening bijgevoegd zodat voor alle partijen inzichtelijk is waar, met wie en wat voor soort overeenkomst wij gesloten hebben.

3. Kan ik de grond kopen?  

Afhankelijk van een aantal factoren is het mogelijk dat u grond van ons kunt kopen. Heeft u interesse in aankoop van onze grond, dan kunt u contact opnemen met het team Grondzaken, bij voorkeur via de mailbox van Grondzaken (grondzaken@wsrl.nl) onder vermelding van de locatie, kadastrale gegevens en uw contactgegevens.

4. Waarop zijn onze tarieven gebaseerd?  

Onze tarieven zijn vastgesteld door onze gecertificeerde taxateurs volgens marktconforme tarieven binnen ons werkgebied.

Waterschap Rivierenland heeft per 1 januari 2019 de huurprijzen aangepast en daarbij aansluiting gezocht bij andere overheden in het beheergebied. Op grond van de Wet Markt en Overheid is het waterschap namelijk verplicht als concurrerende overheidspartij te handelen. De tarieven zijn ook vergeleken met aanliggende waterschappen.

De tarieven kunt u raadplegen via de volgende link: https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/common/regelen/nota-vergoedingentabel-2019.pdf

5. Wat te doen als ik ga verhuizen of de woning verkoop?  

Indien u een beheerovereenkomst heeft en u bent voornemens om te verhuizen, dan ontvangen wij daarover graag een e-mail van u. Indien de nieuwe bewoners van uw woning interesse hebben om de beheerovereenkomst over te nemen, dan ontvangen wij graag tevens de NAW-gegevens van de nieuwe bewoners (na overleg met de nieuwe bewoners i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij nemen uw melding in behandeling en nemen contact op met de nieuwe bewoners. U ontvangt tevens ter bevestiging een officiële opzeggingsbrief per post.