Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 6 - 10 van 10
6. Hoe zeg ik mijn overeenkomst op en wat is mijn opzegtermijn?  

U kunt uw overeenkomst opzeggen via ons e-mailadres grondzaken@wsrl.nl. Wij verzoeken u om het kenmerk van uw overeenkomst te vermelden in de e-mail. U ontvangt tevens per post een opzeggingsbrief ter bevestiging. De opzegtermijn van onze overeenkomsten betreft één kalendermaand.

7. Openbaar of aan de openbaarheid onttrokken?  

Indien de grond van het waterschap openbaar is dan betekent dit dat de grond voor iedereen vrij toegankelijk en niet afgeschermd is. Deze grond kan dan ook niet verjaren. Indien openbare grond door aanliggende bewoners in gebruik is hoeft daarvoor geen overeenkomst voor te worden opgemaakt.

Indien de grond van het waterschap aan de openbaarheid is onttrokken en afgeschermd met een afrastering, hek, heg of beplanting dan regelen wij het gebruik middels een overeenkomst.

8. Mogelijkheid om taxatierapport in te zien?  

Het taxatierapport is een intern stuk. Wij verstrekken geen kopie van het gehele rapport. Wij kunnen u desgevraagd het enkele blad met daarop vermeld het taxatiebedrag doen toekomen. Mocht u het gehele rapport in willen zien dan dient u een afspraak te maken op kantoor van het waterschap om van de inhoud van het rapport verder kennis te nemen.

9. Ik wil een openbaar gelegen dijkhelling aansluitend aan mijn eigen perceel maaien, mag dat?  

Het beheer wordt twee keer per jaar door ons uitgevoerd met tractoren met groot materieel. Tussen begin juni tot half juli vind de eerste maaironde plaats en tussen begin september en half oktober de tweede maaironde, afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien gewenst mag u het stukje dijkhelling van het waterschap direct aansluitend aan uw perceel (tuin) vaker maaien. U ontvangt hiervoor geen vergoeding en mag het gras niet korter dan 5 centimeter afmaaien.

10. Heeft u een goed idee?  

Vindt u bijvoorbeeld een bloemrijke dijk mooi of belangrijk? Of heeft u andere innovatieve ideeën met onze grond? Neem dan contact op met de betreffende dijkbeheerder in uw gebied of stuur een e-mail grondzaken@wsrl.nl. Wij gaan uw situatie bekijken en zullen de eventuele mogelijkheden naar u communiceren.