Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 18
Wanneer gaan de coupures dicht?  

Een coupure is een opening in de dijk die afgesloten kan worden. Meestal lopen er wegen doorheen. De coupures worden gesloten wanneer er hoge waterstanden zijn voorspeld. De coupures worden met schotbalken of schuiven gesloten. Door de verschillende hoogtes in het gebied, zullen niet alle coupures gelijktijdig worden gesloten. Het sluiten van een coupure gaat in samenwerking met de gemeente. De gemeente maakt de sluiting en de eventuele wegafzetting bekend.

Wie ruimt het drijfvuil op?  
Degenen die het gewone onderhoud doen, moeten ook het drijfvuil opruimen. Ook gebruikers van eigendommen van het waterschap moeten het drijfvuil weghalen. Dit staat in de overeenkomst.
Waar kan ik de verwachte waterstanden vinden?  

De verwachte waterstanden kunt u nalezen op teletekstpagina 720 en via internet: http://teletekst.nos.nl/all/720.html . Ook kunt u het waterstandsverloop op de grote rivieren volgen op de Duitse website www.elwis.de.

Waarom laat het waterschap bij opkomend hoogwater de zomerpolders in de uiterwaarden met opzet vollopen?  
Wanneer de Rijn bij Lobith stijgt naar een bepaalde waterstand, weet het waterschap of zomerkades zullen overlopen. Water dat over de zomerkade loopt kan die kade beschadigen. Om die schade te voorkomen laat het waterschap al eerder water in de polder stromen.
Wat is het risico dat een dijk het niet houdt?  
Het risico is klein. Veel dijken zijn na het hoogwater van 1995 versterkt. De dijken zijn nu berekend op waterstanden die aanzienlijk hoger zijn dan die in 1995.