Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 3 van 3
Waarom wordt het peil van het Achterwaterschap verlaagd?  

Het verlagen van het peil kent twee redenen. De eerste is dat op termijn ook het Kok-gemaal nodig is om het water van de Nederwaard af te kunnen voeren. Daarvoor is een opening in de Middelkade nodig en dient het peil op het Achterwaterschap hetzelfde peil als de Nederwaard te krijgen. De tweede reden is dat door de peilverlaging de kade opgave langs het Achterwaterschap verkleind wordt doordat er minder hoogte nodig is.

Welke effecten heeft de peilverlaging?  

De mogelijke effecten zoals bijvoorbeeld op de natuur (Natura2000), de kades en de fundering van de molens op de Molenkade zijn we momenteel nog aan het onderzoeken. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen genomen.

Waarop heeft de partiële peilverlaging Achterwaterschap betrekking?  

De partiele peilverlaging Achterwaterschap heeft alleen betrekking op het verlagen van het dagelijkse boezempeil met 15 cm van NAP -0,75 m naar NAP -0,90m.  Hiervoor wordt in 2019 een partiële herziening van het Peilbesluit genomen. De peilen in de polders worden met deze partiële peilverlaging niet aangepast.