Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 5
Wanneer heb ik een vergunning nodig en wanneer kan ik het werk met een melding afdoen?  

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel(s), kunt u volstaan met een melding. Indien dit niet het geval is, zult u een watervergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels.

Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.

Hoe doe ik een melding of vraag ik een vergunning aan?  

Omgevingsloket online 
Zowel meldingen als aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het Omgevingsloket online (OlO). Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Meer informatie
Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.

(Waarom) moet ik leges betalen?  

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht. Ook voor een weigering of de behandeling van een aanvraag die later wordt ingetrokken, zijn leges verschuldigd. Hoeveel leges u moet betalen hangt af van de aard van de aanvraag en is gebaseerd op de legesverordening. De tarieven zijn zo vastgesteld dat 75% van de kosten van vergunningverlening wordt betaald door diegenen die gebruik maken van deze dienst. Zo wordt voorkomen dat alle belastingplichtigen moeten meebetalen aan individueel verstrekte diensten (zoals vergunningen).

Aan de beoordeling van een melding zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.

Waarom mag ik een bepaald werk niet uitvoeren en anderen wel (bijv. aanplant bomen, worteldoek, afrit, vijver, trampoline)?  
Elk voorgenomen werk wordt afzonderlijk beoordeeld. Elk stukje dijk is uniek in zijn omgeving. Andere ondergronden en omstandigheden zorgen ervoor dat een bepaald gedeelte van een dijk niet zomaar te vergelijken is met een ander stuk dijk. Er is soms een 'overhoogte' aanwezig: de dijk is dan groter dan het minimale profiel waardoor er meer mogelijk is dan op het eerste oog lijkt. Plannen worden daarom beoordeeld aan de hand van de Keur, het beleid (wetten en regels) en de minimale afmetingen van de dijk (leggers).
Hoe kan ik zien welke vergunningen door het waterschap zijn verleend?  

Het waterschap publiceert alle verleende vergunningen dgitaal. Zie Bekendmakingen.

Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.