Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 24
Hoe vaak moet ik mijn sloot schoonmaken?  

U dient de sloot minstens één keer per jaar, voor 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december), vrij te maken van begroeiing, vuil en andere materialen. Eens in de 15 tot 18 jaar dient u de sloot op diepte te brengen. U bent echter het hele jaar door onderhoudsplichtig voor de sloot. Wij raden u aan om ook in droge perioden de sloot te onderhouden. Het is dan makkelijker om begroeiing en vuil te verwijderen en het scheelt werk in het najaar voor de maaischouw.

Hoe weet ik wanneer mijn sloot aan de beurt is?  

De datum van de maaischouw (gewoon onderhoud) is vastgesteld op 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december) en wordt jaarlijks bekend gemaakt in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland. De maaischouw geldt jaarlijks voor het hele beheergebied van Waterschap Rivierenland. De datum van de diepteschouw (buitengewoon onderhoud) is vastgesteld op 1 maart en de betrokken perceeleigenaren ontvangen van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap. Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden, waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte.

Ik kan het onderhoud zelf niet (meer) uitvoeren. Wat nu?  

Als u niet meer in staat bent het onderhoud zelf te doen, dan kunt u contact opnemen met een loonwerker of hovenier bij u in de buurt. Ook kunt u bij de buren informeren hoe zij het onderhoud (laten) uitvoeren.

Machinaal onderhoud is niet mogelijk?  

Als machines er niet bij kunnen dan zal het onderhoud op een andere manier uitgevoerd moeten worden. U kunt het onderhoud handmatig uitvoeren of informeren naar andere mogelijkheden bij een loonwerker of hovenier. Deze beschikt meestal over de nieuwste machines die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen. Het waterschap verleent u geen ontheffing van de onderhoudsplicht als er geen machines bij kunnen.

Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren?  

Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren. Dit zal, bij inhuur van een loonwerker of hovenier, de kosten kunnen drukken, of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en/of de bagger te ontvangen. Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt, stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom erg belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Let wel op dat u goede afspraken maakt, zodat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd. Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar blijven aanspreken/aanschrijven want deze blijft, voor ons, verantwoordelijk voor de helft van de sloot.