Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 51 - 55 van 79
Wat als mijn buurman niet maait, en ik geen water heb?  

Ga in gesprek met uw buurman en wijs hem op ons verzoek met klem om wel te maaien vanwege de extreme droogte. Het is de verantwoordelijkheid van grondeigenaren om B- en C- watergangen te onderhouden.

Welke effecten hebben het verplaatsen van Poldergemaal Blokland en het afsluitmiddel in de Graafstroom op de waterkwaliteit van de Graafstroom?  

De effecten door het afsluitmiddel en het verplaatsen van Poldergemaal Blokland op de waterkwaliteit in de Graafstroom zijn onderdeel van het onderzoek. Resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Waarom is er een visie voor 2050 op het watersysteem van de Alblasserwaard opgesteld?  

De hoeveelheid water in de Alblasserwaard die afgevoerd moet worden is in de loop der jaren steeds meer geworden. Door klimaatverandering zal dit alleen nog maar toenemen. Het zorgt niet alleen voor meer hoosbuien, ook komen steeds grotere periodes van droogte en lagere rivierwaterstanden voor. Hierdoor komt zout water landinwaarts.

Daarnaast zijn in de loop der eeuwen onlogische afwateringen ontstaan. Zo wordt het water uit Gorinchem helemaal naar Kinderdijk afgevoerd.

Bovendien voldoet een groot deel van de boezemkades niet aan de gestelde veiligheidsnormen. Maar liefst 106 van de 237 km voldoet niet aan de gestelde normen. Door het nemen van verschillende maatregelen kan de opgave aan kadeversterking gereduceerd worden. Hoeveel kilometer kadeversterking er alsnog nodig is, is op dit moment nog niet bekend.

Het waterschap heeft daarom een visie opgesteld om structureel een oplossing te bieden voor de aan- en afvoer van water en de opgave voor de kadeverbetering. Door aanpassingen in het watersysteem zal een nieuwe indeling ontstaan van de Overwaard en Nederwaard in de Alblasserwaard.

Welke maatregelen worden onderzocht in de verkenningsfase?  

De watersysteemmaatregelen die we onderzoeken zijn:

•    een nieuw boezemgemaal nabij Groot-Ammers
•    een nieuw boezemgemaal nabij Hardinxveld
•    een afsluitmiddel in het Achterwaterschap
•    een opening in de Middelkade in Kinderdijk nabij de huidige sluis
•    een verlaging van het boezempeil van het Achterwaterschap met 15 cm
•    een afsluitmiddel in de Graafstroom
•    een verplaatsing van het poldergemaal laag Blokland (van de Graafstroom naar de Ottolandse Vliet).

Een toelichting van de maatregelen vindt u elders op de website.

Wat is een boezemsysteem/de boezem?  

De Alblasserwaard bestaat uit verschillende polders. Via een stelstel van watergangen (sloten) en een poldergemaal wateren deze polders af op de hoofd watergangen (de boezem). Via de boezemgemalen wordt het water bij Kinderdijk afgevoerd naar de Lek. Als gevolg van ontwatering van de polders treedt bodemdaling op door oxidatie en inklinking van veengrond. In de loop van de eeuwen zijn hierdoor de polders enkele meters gedaald. De boezems liggen daardoor in het algemeen hoger in het landschap dan de polders.