Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 11 - 15 van 79
Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren?  

Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren. Dit zal, bij inhuur van een loonwerker of hovenier, de kosten kunnen drukken, of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en/of de bagger te ontvangen. Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt, stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom erg belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Let wel op dat u goede afspraken maakt, zodat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd. Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar blijven aanspreken/aanschrijven want deze blijft, voor ons, verantwoordelijk voor de helft van de sloot.

Hoe controleert het waterschap? Ik heb niemand gezien.  

Het waterschap controleert lopend, vanuit de auto en eventueel vanuit een boot of de sloten schoon zijn. De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok. De mensen die dit doen zijn medewerkers en schouwmeesters van het waterschap. De schouwers zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet bestuursrecht bevoegd als toezichthouder de percelen te betreden waaraan een schouwsloot ligt.

Kan de schouwer niet even langs komen en zeggen dat de sloot niet schoon is?  

Helaas kunnen we dit niet doen omdat het teveel tijd vergt. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

De sloot langs mijn perceel is een wegsloot/spoorsloot. Dan is de wegbeheerder/spoorbeheerder toch verantwoordelijk voor het onderhoud?  

Wegbeheerders zijn gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Spoorbeheerders zijn NS-Vastgoed en Railinfratrust. Zij maaien en/of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen. U blijft, voor ons, aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot.

De huidige situatie is anders dan op de situatieschets bij de brief. Hoe kan dat?  

Waterschap Rivierenland maakt gebruikt van de meest recent vastgesteld legger. Indien de huidige situatie anders is dan op de situatieschets, vergt dit mogelijk een wijziging op de legger. U kunt hierover contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.