Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 16 - 20 van 79
Het perceel is niet meer van mij of wordt binnenkort verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk?  

Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van het Kadaster. Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is, dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster. Bent u van plan om het perceel te verkopen? Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud. Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper deelt. De nieuwe eigenaar is op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Peildatum voor het waterschap is 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december). Ten aanzien van de diepteschouw, is de peildatum op 1 maart gesteld.

Ik verpacht/pacht of verhuur/huur het perceel. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?  

De eigenaar van het perceel is altijd eindverantwoordelijk. Wij gebruiken gegevens van het Kadaster. Als uit deze gegevens blijkt dat u eigenaar bent van een perceel, ook al heeft u het verpacht of op een andere manier uit handen gegeven, dan blijft u nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is aan u, hoe u uw huurder, pachter of vruchtgebruiker informeert en afspraken maakt over het onderhoud.

De tenaamstelling en/of het adres van de brief is onjuist, hoe kan dit?  

Het waterschap krijgt de eigenaar- en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster. Als u het adres wilt wijzigen, dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris. Hiervoor kunt u kijken op www.kadaster.nl. Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (088) 183 22 00.

Waar moet ik met de bagger naartoe?  

De bagger uit de watergang die aan uw perceel grenst, kunt u op de kant leggen. Als u eigenaar bent van percelen grenzend aan een watergang die in onderhoud is bij het waterschap, dan heeft u de wettelijke plicht de bagger uit deze watergangen te ontvangen (ontvangstplicht).

Hoe ga ik te werk met vervuilde/verontreinigde bagger?  

 

De bagger die vrijkomt bij het buitengewoon onderhoud, kan meestal op uw perceel worden gezet. Het kan voorkomen dat bagger verontreinigd is. Als u weet of vermoedt dat dit het geval is, kunt u de bagger laten bemonsteren door het waterschap. Als blijkt dat de bagger niet verontreinigd is (verspreidbaar), komen de kosten van het onderzoek voor uw rekening (ca. € 1000-€ 1500). Als blijkt dat de bagger wel verontreinigd is (niet-verspreidbaar), dan betaalt het waterschap de kosten van de bemonstering en zorgt voor de afvoer van de verontreinigde bagger. Voor overheden geldt een andere regeling.