Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 21 - 25 van 79
Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper?  

Kunt u niet verder baggeren omdat u op een veenbodem/harde bodem stuit of dreigen de kanten in te zakken, dan kunt u dit doorgeven aan het schouwteam via telefoonnummer 0344 - 64 96 09 of per e-mail: schouw@wsrl.nl. Voor de diepteschouw geldt dat u niet dieper hoeft te baggeren dan de vaste bodem. Zie hiervoor ook de vastgestelde dieptematen onder het kopje ‘Buitengewoon onderhoud (diepteschouw)'.

Ik heb een preventieve last onder dwangsom ontvangen. Waarom staan er geen perceelcodes in de brief?  

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Alm en Biesbosch: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Dit is op basis van eigenaarsgegevens en dus niet afhankelijk van bepaalde perceelcodes en/of watergangnummers. Wilt u desondanks weten voor welke percelen u in de afgelopen jaren bent aangeschreven, neemt u dan contact op met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

Waarom krijg ik een preventieve last onder dwangsom opgelegd? Ik heb de sloten schoongemaakt voor de herschouw.  

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Alm en Biesbosch: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Meer informatie over de sanctiemaatregel vindt u onder het kopje 'Sanctiemaatregel maaischouw'.

Hoe moet ik een sloot schonen of uitdiepen?  

De eigenaar moet: begroeiing uit het water halen, afval en andere materialen weghalen die in het water liggen, overhangende takken van bomen weghalen, oevers en taluds maaien en eventuele schade hieraan repareren en ervoor zorgen dat kunstwerken, zoals dammen, stuwen of sluizen goed werken en eventuele schade hieraan repareren. Daarnaast dient de sloot op de juiste voorgeschreven diepte te worden gebracht. Voor een schouwinstructie verwijzen wij u naar het filmpje op onze website.

Waarom gaan jullie het gemaal renoveren?  

Het JU Smitgemaal stamt uit 1972 en voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van isolatie, milieu en geluid. De huidige staat van het gebouw is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde aan renovatie toe. Het vertoont diverse scheuren, betonrot, een slechte dakconstructie en isolatie. De drie dieselmotoren worden vervangen door elektrische motoren.