Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 41 - 45 van 79
Blijft het JU Smitgemaal een gemaal?  

 

In de toekomst zal via Kinderdijk minder water afgevoerd worden dan nu. In het komende jaar wordt onderzocht op welke wijze dit ingevuld kan worden. Met 1 of met 2 gemalen. Met de huidige of met nieuwe gemalen. Op zijn vroegst zal in 2025 het nieuwe watersysteem in gebruik worden genomen. Tot die tijd zullen de gemalen in Kinderdijk als gemaal blijven functioneren.

 

Als het JU Smitgemaal haar functie verliest, welke maatregelen worden dan genomen om in de overbruggingsperiode aan de emissienormen en geluidsnormen te voldoen?  

In het komende jaar wordt uitgezocht op welke wijze hieraan voldaan kan worden. Daarbij wordt zowel naar aanpassingen en/of vervanging van de motoren als naar bouwkundige aanpassingen gekeken.

Wat gebeurt er met de bouwkundige renovatie van het JU Smit gemaal?  

De bouwkundige staat van het gebouw is niet kritiek. De voorbereiding van de bouwkundige renovatie wordt stopgezet totdat duidelijk is tot wanneer het gemaal haar functie behoudt. Daarna zal bepaald worden wat er bouwkundig aan het gebouw moet gebeuren.

Komt er nog een keer een informatiebijeenkomst?  

Ja. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen we de omgeving weer uitnodigen voor een informatiebijeenkomst in Kinderdijk.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over de verbouwing van het JU Smitgemaal?  

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via 0344-649090. Omgevingsmanager Allard Koopal is uw contactpersoon voor dit project. Wanneer u specifieke technische vragen heeft over de renovatie, dan kunt u terecht bij Richard van Gelder via hetzelfde telefoonnummer.