Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 110
(Waarom) moet ik leges betalen?  

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht. Ook voor een weigering of de behandeling van een aanvraag die later wordt ingetrokken, zijn leges verschuldigd. Hoeveel leges u moet betalen hangt af van de aard van de aanvraag en is gebaseerd op de legesverordening. De tarieven zijn zo vastgesteld dat 75% van de kosten van vergunningverlening wordt betaald door diegenen die gebruik maken van deze dienst. Zo wordt voorkomen dat alle belastingplichtigen moeten meebetalen aan individueel verstrekte diensten (zoals vergunningen).

Aan de beoordeling van een melding zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.

Bij wie en hoe kan ik schade naar aanleiding van de dijkversterking melden?  
Schade moet per brief doorgegeven worden aan de desbetreffende projectleider van het waterschap
Bij wie kan ik schade melden en op welke wijze?  
Schade als gevolg van dijkversterking door het waterschap moet schriftelijk gemeld worden bij het waterschap ter attentie van de betreffende projectleider.
Bij wie kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering?  
In eerste instantie kunt u met klachten terecht bij de toezichthouder van het waterschap die bij de werkzaamheden aanwezig is. Het telefoonnummer staat op onze internetpagina bij de betreffende projecten.
Bij wie kan ik terecht met vragen over de openbare verlichting?  
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting. Vragen hierover kunt u aan de gemeente stellen.