Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 6 - 10 van 168
Hoe kan ik zien welke vergunningen door het waterschap zijn verleend?  

Het waterschap publiceert alle verleende vergunningen dgitaal. Zie Bekendmakingen.

Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier.

Bij wie kan ik schade melden en op welke wijze?  
Schade als gevolg van dijkversterking door het waterschap moet schriftelijk gemeld worden bij het waterschap ter attentie van de betreffende projectleider.
Er staat in zomer geen water in de sloot en in de winter wel. Hoe kan dat?  
De verschillende watersystemen in ons beheersgebied staan via het grondwater in de ondergrond in contact met het water in de rivier. In de winterperiode voeren de grote rivieren gemiddeld veel water af naar de zee. De waterstanden zijn dan ook hoger. Vervolgens ontstaat er kwel, dat is water dat vanuit de bodem omhoog komt. In de zomerperiode is het net andersom, de waterstand van de grote rivieren is gemiddeld lager en ''ons polderwater'' zijgt weg via de ondergrond naar de rivier.
Er komt bruin water uit de kraan of de waterdruk is weggevallen. Waar moet ik zijn?  

Het drinkwater is een zaak van de nutsbedrijven. Voor het rivierengebied is dat Vitens en voor Midden Nederland en Zuid-Holland is dat Oasen en in Brabant is dat Brabant Water.

Wanneer wordt er gemaaid en waarom elk jaar pas in juni voor de eerste keer?  
Er wordt gemaaid in de maanden juni/juli (start tweede helft juni) en september/oktober (start eerste helft september). Door pas na half juni te maaien krijgen de grassen en kruiden gelegenheid uit te zaaien. Het maaisel blijft ook enige tijd op de dijk liggen zodat het zaad zich goed kan verspreiden. Dit draagt bij aan een goed ecologisch evenwicht en een mooi natuurlijk beeld voor de vele passanten over en langs de dijk.