Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 16 - 20 van 168
Ik heb interesse om een stuk dijkhelling te gebruiken als tuin. Hoe kan ik dit regelen?  

Het maken van een tuin op het eigendom van het waterschap is niet mogelijk. U kunt bellen naar het waterschap zodat er overlegd kan worden wat wel voor u mogelijk is. Als er op dit stuk van de dijk nog geen beheer- of huurovereenkomst is, kan er een nieuwe overeenkomst voor het onderhouden van het gras op de dijk worden gemaakt. Het is mogelijk dit als gazon te onderhouden.

Mag ik een boot aanmeren aan de dijk? Mag ik daarvoor een steiger maken?  

Nee, men mag niet zomaar een boot afmeren en een steiger maken aan de dijk. Omdat niet elke dijk hetzelfde is, kan het waterschap hierop geen standaard antwoord geven. Wanneer u het waterschap vraagt om toestemming wordt er op de volgende zaken gelet:

  • Bij alle boten wordt gekeken of het aanleggen hiervan en/of eventuele voorzieningen zoals het aanbrengen van een steiger, afmeerpunten en nutsvoorzieningen invloed hebben op de dijk. Dit kan betekenen dat er geen ontheffing mogelijk is of alleen onder bepaalde voorwaarden.
  • Voor woonboten zal een ligplaats eerst in het bestemmingsplan geregeld moeten worden. Rijkswaterstaat en het waterschap moeten daarvoor advies geven en zullen dan ook eisen stellen.
  • Bij binnenwateren kijkt het waterschap ook wat past binnen ons beleid als vaarweg- en/of waterbeheerder.

U kunt op het "overzicht dijkbeheerders" bekijken welke dijkbeheerder bij welk gebied hoort.Wanneer u belt is het handig om een duidelijke beschrijving van de plaats en/of kadastraal perceelnummer bij de hand te hebben.

Voor welke datum moet ik, als particulier, de dijken gemaaid hebben?  
Voor de zomerschouw op de derde maandag in juni en de najaarsschouw op de eerste maandag in oktober moet het gras gemaaid zijn. Schouw betekent het controleren van de dijk. In extreme situaties kan van deze data worden afgeweken.
Onderhoudt het waterschap ook bomen en struiken? Snoeit het waterschap ook de wilgen die opschieten langs de waterrand?  
Het waterschap onderhoudt alleen bomen en struiken die op ons eigendom staan. Soms ook bomen en struiken die na de dijkversterking als nieuwe natuur zijn aangebracht en waarover afspraken zijn gemaakt. Een uitzondering hierop is wanneer afgesproken is dat het onderhoud door aangrenzende bewoners, wegbeheerders of natuurinstanties wordt gedaan. In verband met vogels wordt meestal in de winter gesnoeid. Het waterschap wil de bomen klein houden, daardoor blijft het mogelijk om de kwaliteit te controleren van de helling en de vlakke stukken aan de onderkant van de dijk.
Hoe gaat het waterschap na de dijkverbetering om met stukjes dijk waar eerst mijn schapen op graasden?  
Tijdens een dijkverbetering worden afspraken gemaakt met de beheerders en aanliggende eigenaren. Hierna wordt een beheerplan gemaakt. De percelen worden dan opnieuw uitgegeven. De aanliggende eigenaren krijgen als eerste de mogelijkheid om een beheervak te gebruiken.