Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 21 - 25 van 168
Wanneer mogen de schapen op de dijk grazen?  

Vanaf één april mogen de schapen op de dijk grazen, behalve als het anders staat geschreven in de beheerovereenkomst. Deze datum is ook afhankelijk van de groei van het gras en het weer. Alleen na overleg met de dijkbeheerder kan men op een andere datum de schapen weer laten grazen.

Mag ik wandelen over de dijk buiten de wegen en paden?  
Nee, je mag niet wandelen buiten wegen en paden op eigendom van het waterschap omdat het gras wordt platgetrapt. Meestal zijn de dijkhellingen uitgegeven aan particulieren die hier gebruik van maken voor bijvoorbeeld beweiding of voor het maaien en afvoeren.
Wie onderhoudt de dijken?  

Onderhoud kun je verdelen in 'gewoon' en 'buitengewoon' onderhoud. De gebruiker van een dijkperceel moet zorgen voor het gewone (dagelijkse) onderhoud van zijn perceel. Het waterschap moet zorgen voor het buitengewone onderhoud.

Wat is gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud?  
Gewoon onderhoud zorgt ervoor dat de dijk in goede staat blijft. Dit betekent: het herstellen van beschadigingen, het verwijderen van drijfvuil en het in stand houden van dijkgras- en andere soorten beplanting. Ook het weghalen van voor de dijk schadelijke beplanting (bomen, distels, jacobskruiskruid, etc.) hoort bij gewoon onderhoud. Met buitengewoon onderhoud wordt het versterken en/of verbreden van de dijk bedoeld.
Wie onderhoudt de hekwerken?  
Het onderhoud van hekwerken wordt met een overeenkomst geregeld. Deze hekwerken zijn door het waterschap geplaatst en zorgen ervoor dat de schapen niet op de dijk kunnen komen. Alle andere hekwerken worden onderhouden door de eigenaar of door de pachter zelf.