Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 31 - 35 van 168
Tot hoe lang na de uitvoering kan ik een schade melden?  
Schade kan altijd gemeld worden. Tot en met drie jaar nadat het werk klaar is, zal het waterschap het verband tussen de schade en de dijkversterking onderzoeken. Na drie jaar tijd moet de eigenaar voor bewijs zorgen.
Kan ik de schadedeskundige zelf om aanvullend advies c.q. second opinion vragen?  
Nee, want dit is een onafhankelijke deskundige van het waterschap en deze deskundige kan dus niet twee partijen dienen.
Kan ik beschikken over de vooropname?  
Ja, u kunt hiervoor bellen met mevr. Y. Bartholomeus van het waterschap: tel. 0344-649460.
Wanneer is er sprake van nadeelcompensatie en wanneer van planschade?  
Nadeelcompensatie is de schade die ontstaan is door de dijkversterking en waarvoor nog geen vergoeding is ontvangen. Planschade is een vergoeding omdat de waarde van een woning verminderd is door een wijziging in het bestemmingsplan.
Word ik tijdig gewaarschuwd als de dijk wordt afgesloten?  
Het tijdelijk afsluiten van wegen wordt duidelijk en altijd van tevoren doorgegeven aan direct omwonenden. Dit kan bijvoorbeeld door advertenties in lokale kranten of via (nieuws)brieven die huis aan huis verspreid worden.