Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 36 - 40 van 168
Bij wie kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering?  
In eerste instantie kunt u met klachten terecht bij de toezichthouder van het waterschap die bij de werkzaamheden aanwezig is. Het telefoonnummer staat op onze internetpagina bij de betreffende projecten.
Wie is er tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid?  

Tijdens de uitvoering is het waterschap verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Het waterschap maakt afspraken met de aannemer waarbij een veilige verkeerssituatie voorop staat.

 

Ik heb schade aan mijn auto als gevolg van de uitvoering. Bij wie kan ik dit melden?  
U kunt de schade melden bij de desbetreffende projectleider, de projectleider zal de claim doorsturen naar de aannemer.
Waar kan ik met mijn vragen terecht over de aanpassingen aan de nutsvoorzieningen?  
Aanpassingen aan kabels en leidingen worden door de nutsbedrijven gedaan. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de nutsbedrijven of bij onze projectleider nagaan wie u daarvoor kunt benaderen.
Waar kan ik terecht met vragen tijdens de vakantie van de aannemer?  
Indien de vraag niet kan wachten tot na de vakantie, kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. De projectleider kan in geval van calamiteiten ingrijpen.