Veelgestelde vragen

De vraagbaak bevat antwoorden op veelgestelde vragen aan het waterschap. De lijst zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe vragen. Komt uw vraag niet in de lijst voor, neem dan per e-mail contact op met het waterschap via info@wsrl.nl. U krijgt dan spoedig antwoord.

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten 41 - 45 van 168
Ik wil veranderingen in het plan. Kan dit nog en bij wie kan ik terecht met vragen hierover?  
Als het plan al in uitvoering is, zijn de planprocedures afgerond en de vergunningen verstrekt. Het is bijna niet mogelijk om dan nog van het vastgestelde plan af te wijken. Voor meer informatie kunt u bellen met de desbetreffende projectleider.
Kan ik werkzaamheden door de aannemer laten verrichten die in verband met de dijkversterking betaald worden?  
Nee, de werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd op kosten van het waterschap.  Extra werk kunt u voor eigen rekening door de aannemer uit laten voeren. Dit kan alleen als deze werkzaamheden niet nadelig zijn voor het dijkverbeteringsplan. Voor deze extra werken kan eerst een Keurontheffing vereist zijn.
Hoe ziet de planning er uit?  
De planning wordt door de aannemer gemaakt en is bekend bij de opzichters op het werk. De planning kunt u dus opvragen bij de toezichthouders in de directiekeet op het werk.
Hoe wordt er tijdens de uitvoering met ons gecommuniceerd?  
Belanghebbenden en omwonenden van de dijk worden, voor de start van het dijkverbeteringsproject, uitgenodigd voor een informatieavond. Over de werkzaamheden die op of direct naast uw perceel worden uitgevoerd, wordt u van tevoren persoonlijk geïnformeerd door de toezichthouders op het werk. Ook ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief.
Waar kan ik buiten kantooruren terecht in geval van bijvoorbeeld calamiteiten?  
Calamiteiten buiten kantooruren kunt u via het algemeen telefoonnummer van het waterschap doorgeven: 0344 - 64 90 90.