Het fietspad op de Kerkweg, bij de Kortlandse Molen nabij Alblasserdam, is tijdelijk afgesloten tot 1 november. Het fietspad wordt breder en veiliger, tegelijk wordt een brug vervangen. De omleiding over het Buitenpad komt neer op 2 kilometer omrijden.

De Kerkweg verbindt de Middelweg en de Kortlandse Kade. De brug in het fietspad was toe aan vervanging en het fietspad zelf was te smal. Het waterschap probeert de overlast tot een minimum te beperken. De afsluiting is vooraf ter plaatse aangekondigd met borden. Ook de omleiding wordt met borden aangegeven.

In de Alblasserwaard en Vijfheerdenlanden is Waterschap Rivierenland wegbeheerder van zo'n 600 kilometer aan wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.