Na een periode van informeren en formeren is er onder begeleiding van informateur Marianne Kallen-Morren een bestuursprogramma tot stand gekomen.

Voor de bestuurlijke uitvoering van dit programma worden vijf kandidaat-heemraden voorgedragen. In de extra vergadering op 31 mei 2023 om 19.30 uur wordt het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met dit bestuursprogramma en kandidaat-heemraden te benoemen.

Het beoogde college ziet er als volgt uit:

• Co Verdaas (dijkgraaf)
• Melinda Boons (BBB – middelen en wegen)
• Esther Groenenberg (CDA – watersysteem)
• Henk van ’t Pad (PvdA – waterveiligheid)
• Goos den Hartog (SGP – waterketen en tevens eerste loco-dijkgraaf)
• Kees Romijn (Ongebouwd – watersysteem)

Meer achtergrondinformatie over het Algemeen Bestuur vindt u hier.