Veertien Nederlandse landgeiten zijn het. Sinds 23 augustus grazen er op het nieuwe rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. De proef moet uitwijzen of de geiten de wilgen er onder krijgen.