Het voorjaar is al vroeg droog, dat is ook in het rivierengebied merkbaar. Waterschap Rivierenland houdt water vast en voert extra water aan. Vanwege de lage rivierpeilen past het waterschap uit voorzorg bij Doornenburg het drijvende gemaal de Pannerling aan.

Met buizen wordt het gemaal verlengd, zodat het ook bij laag water goed kan pompen vanaf het Pannerdens Kanaal naar de Linge. De Linge vormt de voornaamste wateraanvoer in de Betuwe. Uit voorzorg gebeurt nu wat doorgaans pas in de loop van de zomer gebeurt. Vorige week pompte ook het Van Beuningengemaal in Zoelen extra water uit het Amsterdam-Rijnkanaal in de Linge.

Gemaal de Pannerling wordt met buizen verlengd, in de droge zomer van 2018.

Zomerpeil

De vraag naar water is groot, uit bijvoorbeeld landbouw en natuur. De bovengrond is droog, het neerslagtekort loopt op en de grondwaterstanden zakken langzaam. Het waterschap vult de sloten tot zomerpeil of iets daarboven. Op hooggelegen grond zullen sloten droogvallen. De verwachte neerslag houden we vast.

De actuele situatie rondom droogte in het rivierengebied vindt u hier.