Het voorjaar is al vroeg droog, dat is ook in het rivierengebied merkbaar. Waterschap Rivierenland houdt water vast en voert extra water aan. Vanwege de lage rivierpeilen past het waterschap uit voorzorg bij Doornenburg het drijvende gemaal de Pannerling aan.