De grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen zorgt voor volle sloten. Gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het water af te voeren. Langs de Linge wordt water nauwkeurig gedoseerd, om overlast tot een minimum te beperken. Vandaag zal overal het peil zakken.

Na de overvloedige buien duurt het een dag of drie om al het overtollige water af te voeren uit het rivierengebied. De grond was al verzadigd, dus het water belandde snel in sloten. Gisteren stegen de peilen snel, terwijl het bij de stormvloed moeite kostte om water af te voeren. Nu lukt dat beter, bovendien komt er vandaag en morgen amper neerslag bij. Het waterschap verwacht dat in de loop van vandaag overal de peilen zakken. Het water zal het langst hoog staan in de laagst gelegen gebieden.

Water staat hoog in de Korne bij Buren.

Meldingen

Bij het waterschap komen veel vragen en meldingen binnen. Onze collega's doen er alles aan om u te woord te staan en meldingen zo snel mogelijk te behandelen. In situaties waar water gebouwen dreigt binnen te stromen, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de brandweer.

Doseren op de Linge

De Linge verwerkt nu al het water uit de Betuwe. De rivier staat hoog. In de omgeving van Gorinchem staat de Linge een halve meter hoger dan gebruikelijk. Om te voorkomen dat het Merwedekanaal hoger stijgt dan de kades, is de Arkelse Damsluis gesloten. In de sluizen van Vianen en Gorinchem wordt beperkt geschut, zodat er geen extra water in het kanaal komt.

We doseren de afvoer van de Linge door de deuren van de Gorinchemse Kanaalsluis iets te ‘knijpen’. Daardoor buffert de Linge en zal de rivier pas later vandaag gaan zakken. We doseren de afvoer van poldergemalen die op de Linge lozen vanuit de Tieler- en Culemborgerwaard. Ook in deze gebieden zal het peil later vandaag zakken.

De Linge vult haar uiterwaarden.

Reparatie in Altena

In Sleeuwijk kampte gemaal Altena deze maand met een storing. Daardoor werkte één van de drie pompen niet. De storing is verholpen zodat het gemaal nu pompt op volle capaciteit. Ook in de lage gebiedsdelen van Altena zal dan het water zakken.

Omgewaaide bomen

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is het waterschap als wegbeheerder druk met het opruimen van omgewaaide bomen. Situaties die een risico vormen voor verkeer of waterafvoer krijgen voorrang. Dat kan betekenen dat een omgewaaide boom op een particulier perceel later wordt opgeruimd.

Volg ook onze sociale media voor de nieuwste updates.