Gemeente Vijfheerenlanden, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en Waterschap Rivierenland slaan de handen ineen om geluidsoverlast op de dijken aan te pakken. Zij hebben bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gepleit voor een brede aanpak. Het ministerie laat nu door TNO de geluidsnormen voor geluidsoverlast onderzoeken.

Geluidsoverlast

Bij geluidsoverlast op de dijk denken veel mensen aan motoren. Het probleem is echter breder dan dat. Overlast ontstaat ook door te hard rijden van automobilisten en door weggebruikers die onvoldoende rekening met elkaar houden. Onze dijken zijn geliefde routes voor wandelen, fietsen, motorrijden, wielrennen en toeren. Het kan daarom heel druk zijn op de dijk, vooral bij mooi weer.

Handhavingsactie

Aan de vooravond van het recreatieseizoen houden wij een handhavingsactie ergens op onze dijken. Zo wijzen wij weggebruikers op hun rijgedrag en vragen wij hen rekening te houden met elkaar. De resultaten van deze controle maken wij binnenkort bekend.

Lange termijnoplossing

Het ministerie van I&W zet met het onderzoek van TNO een serieuze stap naar een langetermijnoplossing voor de overlast. De dijkbewoners ervaren deze overlast al sinds lange tijd. Gemeente, politie, KNMV en waterschap denken graag mee in verdere stappen richting die oplossing.