In een korte tijd is de waterstand in de Rijn flink gestegen. Dit golfje water passeert vandaag het rivierengebied. Dat is te zien. Zoals hier in Lent/Nijmegen. Waar de Spiegelwaal een stuk hoger staat dan een paar weken geleden.

De afgelopen tijd heeft het veel geregend in het stroomgebied van de Rijn. Dit water passeert nu het rivierengebied. Voor Waterschap Rivierenland is het makkelijker om water in te laten. Waar mogelijk houdt het waterschap het water vast.

Grondwater

De grondwaterstanden in het rivierengebied zijn erg afhankelijk van de waterstand in de rivier. Wellicht dat er hier en daar kwel optreedt. Ook dit water proberen we zo goed mogelijk vast te houden om de grondwaterstanden aan te vullen.

Uiterwaarden

Met deze waterstanden stromen de uiterwaarden en buitenpolders niet vol.

Nijmegen Lent - woensdag 13 april 2022 in de ochtend
Nijmegen Lent - woensdag 13 april 2022 in de ochtend