Op woensdagavond 31 mei 2023 organiseert Waterschap Rivierenland een bijeenkomst over de watersysteemmaatregelen in en nabij de Graafstroom in de Alblasserwaard. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Ottoland en begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst vertellen medewerkers van het waterschap over de aanleiding en doel van het project ‘maatregelen Graafstroom’ en worden de voorlopige ontwerpen toegelicht.

Informatiebijeenkomst in Ottoland

Het waterschap licht de voorlopige ontwerpen toe en gaat graag hierover in gesprek met de omgeving. Het gaat hierbij om het realiseren van:

  • een afsluitmiddel in de Graafstroom ter hoogte van de Gijbelandsedijk 1 
  • een aflaat (stuw) bij/naast het gemaal aan de Damseweg 
  • een nieuw poldergemaal nabij de Boezemkade in Ottoland/Laag-Blokland
  • het aanpassen van een watergang bij de B in Ottoland.

Maatregelen Graafstroom

De Graafstroom ligt aan het einde van de Lage Boezem van de Nederwaard. Hierdoor ligt deze het verst van het afvoerpunt JU Smitgemaal in Kinderdijk waardoor de waterstanden hier hoog kunnen oplopen. Bij sterke westenwind of hevige regenval kan er wateroverlast optreden langs de Graafstroom. De combinatie van hoge waterstanden met de relatief lage kades, maakt dat er een opgave ligt langs de Graafstroom. Door de vele bebouwing langs de Graafstroom is ophogen en versterken lastig en erg duur. Dit is de reden dat er andere maatregelen zijn bedacht om de situatie voor de toekomst te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

Gebiedsprogramma A5H

De maatregelen Graafstroom zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteemmaatregelen en waterveiligheidsopgaven met als doel een robuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied te creëren. Aanleiding hiervoor zijn kades die niet meer voldoen, boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn, de gevolgen van klimaatverandering en de bodemdaling in dit gebied. Door aanpassingen in het watersysteem worden deze problemen aangepakt. Meer informatie over het Gebiedsprogramma A5H(externe link)