Op 15 maart aanstaande zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Voor veel leerlingen van middelbare scholen en MBO's onbekend terrein.  Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos een online game en gastles. De les is geschikt voor de vakken Aardrijkskunde, Maatschappijleer en Burgerschapsvorming. Deze les is gratis aan te vragen of te downloaden

Inhoud

De lessen starten met een korte inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met de online Democratiegame. Er worden in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en de leerlingen vormen samen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over echte watervraagstukken zoals: “Waarin wordt geïnvesteerd en “Waar is geen geld voor?”. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit. De leerlingen leren hoe ze bij het maken van keuzes rekening moeten houden met de hun achterban. 

Praktische informatie

Het lesprogramma duurt 150 minuten (of eventueel 2 lesuren van 45 minuten). De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn géén kosten aan het programma verbonden. De gastles en game zijn geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo en het vak burgerschap op het MBO. 

Gastdocent óf zelf de les geven

Het is mogelijk een gastdocent van het waterschap uit te nodigen. Hij of zij geeft dan de lessen. Maar docenten kunnen er ook voor kiezen om de les zelf te geven. Er is hiervoor een docentenhandleiding beschikbaar.

Aanmelden en informatie

Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen.  Er zijn geen kosten aan verbonden! Alle informatie over de waterschapsverkiezingen vind je hier.