Lakerveld tussen de bebouwde kom grens Meerkerk en Kraaijendaal is in het onderhoudsprogramma opgenomen voor groot onderhoud vanwege de slechte staat van de asfaltverharding. 

Waterschap Rivierenland heeft in het recente verleden diverse meldingen van aanwonenden ontvangen. De meldingen gaan over de verkeerveiligheid van met name fietsers en wandelaars gecombineerd met het gevoel van te hoge snelheden van het verkeer. Dit is aanleiding geweest om het groot onderhoud te combineren met aanvullende inrichtingsmaatregelen.

Burgerparticipatie

Om tot een inrichtingsontwerp te komen is een verkeerskundige analyse gemaakt. In januari 2020 hebben we een enquête uitgezet onder aanwonenden en gebruikers van Lakerveld. De resultaten van deze enquêtes hebben we verwerkt in een reactienota en hebben geleid tot een schetsontwerp.

We zijn benieuwd wat u van het schetsontwerp vindt. Heeft u opmerkingen op het schetsontwerp, dan kunt u deze mailen naar A.Beterams@wsrl.nl van Waterschap Rivierenland. U kunt uw reacties mailen tot en met 20 augustus 2021.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden starten dit najaar. Aanwonenden en bedrijven worden voor de start van de werkzaamheden per brief geïnformeerd over de detailplanning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Beterams, e-mail a.beterams@wsrl.nl. Telefoon: (06) 14 43 47 59.

Reactienota Lakerveld

Reactienota Lakerveld (overzicht reacties)

Ik vul deze opmerking in als:

Mijn opmerking is als volgt:

Antwoord

Bewoner

Gevaarlijke situaties door het niet krijgen van voorrang op deze splitsing.

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Op de rechte stukken wordt veel te hard gereden. Snelheidsremmende maatregelen zouden hier toegepast moeten worden. Het liefst wegversmallingen en een duidelijke afscheiding tussen rijbaan en fietspad.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen.

Bewoner

Door grote hoeveelheid sluipverkeer 's ochtends en 's middags is het moeilijk van ons eigen pad af te komen. Ook voor de kinderen die op de fiets naar school gaan en moeten oversteken is het soms gevaarlijk. Ook omdat veel voertuigen te hard rijden,

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Dit punt is nu een gelijkwaardige kruising met voorrang voor verkeer van rechts; dat een probleem voor de doorstroming wanneer er veel verkeer vanuit Weverwijk/overzijde kanaal komt (is het geval bij sluipverkeer ivm opstoppingen A27). Lakerveld voorrangsweg maken lijkt beter.

De aansluiting met Weverwijk op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang, omdat beide wegen dezelfde functie hebben. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Overig

De weg wordt smorgens gebruikt als racebaan door het sluipverkeer dit is gevaarlijk voor de fietsers, het zou mooi zijn als de weg zo gemaakt wordt dat het niet meer uitnodigd om een stuk harder te rijden dan de toegestane snelheid en dit komt de veiligheid van de fietsers en voetgangers ten goede

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen.

Overig

Beter verlichting toepassen, omdat het Lakerveld op veel plek maar aan een zijde verlicht is vallen fietsers in het donker en bij slecht weer minder goed op

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Voor deze kruising geldt rechts heeft voorrang. Er heeft al eens een auto in de sloot gezeten en er wordt hier zo'n 5 à 6 keer per dag enorm hard geremd of getoeterd. Vaak hebben de weggebruikers vanaf Meerkerk er geen erg in dat rechts hier voorrang heeft wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt, zeker ook omdat er veel fietsers hier Lakerveld in rijden. (Extra notitie: de politie rijdt hier ook dagelijks 2 of 3 keer schofterig hard voorbij, dat is helemaal levensgevaarlijk).

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Deze enquête start met het vermelden van o.a. landbouwverkeer als weggebruiker. Drempels zijn daarvoor niet handig omdat dit veel oponthoud geeft voor landbouwverkeer. Wanneer landbouwverkeer een drempel over gaat is de snelheid zo laag dat de meeste auto's gaan inhalen en dit kan behoorlijk gevaarlijke situaties opleveren.

Als wegbeheerder moeten we een afweging maken in het nemen van maatregelen die enerzijds zorgen voor het juiste gebruik van de weg en anderzijds zorgen voor een minimale overlast. Snelheidsremmende maatregelen zijn noodzakelijk om de snelheid op Lakerveld te verlagen, wetende dat dit voor overlast kan zorgen. Met de vormgeving en locaties van wegvak- en kruispuntplateaus hebben we rekening gehouden met onder andere het openbaar vervoer en de afstand tot woningen.

Bewoner

Wanneer de stoplichten aan zijn, is er voor gemotoriseerd verkeer geen duidelijk manier van opstellen. Daarom gaan fietsers links en rechts deze rij auto's voorbij. Zeker wanneer het schemert enorm gevaarlijk.

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. Als de wachtrijen van wachtende auto's langer wordt ontstaat de situatie dat fietsers gehinderd worden. De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

Levensgevaarlijke situatie voor fietsers als de stoplichten aan zijn en er file ontstaat. Automobilisten laten geen ruimte over voor de fietser aan de rechterkant. Fietser moet laveren over Lakerveld. Veel handiger om dit punt te verplaatsen naar het begin van Lakerveld waar de fietser niet komt.

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. De locatie van de doseerinstallatie is een onderdeel van een netwerkmaatregel gerealiseerd door de gemeente Vijfheerenlanden. Verplaatsing valt buiten de scope van dit project. Als de wachtrijen van wachtende auto's langer wordt ontstaat de situatie dat fietsers gehinderd worden. De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

er wordt vaak te hard gereden

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook aangebracht in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Hiermee kunnen fietsers comfortabel naast elkaar fietsen. Doordat het verkeer door de krappe rijloper meer in het midden gaat rijden, zal men minder dicht langs voetgangers rijden ten opzichte van de huidige vormgeving.

Bewoner

regelmatig file op Lakerveld in zuidelijke richting waardoor ik mijn woning zeer slecht kan bereiken

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

voor fietsers is er erg weinig ruimte. auto's die inhalen raken je bijna of met hun rechter buitenspiegel

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook aangebracht in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Hiermee kunnen fietsers comfortabel naast elkaar fietsen. Doordat het verkeer door de krappe rijloper meer in het midden gaat rijden, zal men minder dicht langs voetgangers rijden ten opzichte van de huidige vormgeving.

Scholier

het is super gevaarlijk omdat de weg zo slecht is er zitten gaten in de weg en scheuren. de kinderen die fietsen kunnen hierdoor flink vallen!

Lakerveld zal voorzien worden van een nieuwe asfaltdeklaag. De gaten en scheuren zullen daarmee verdwijnen.

Bewoner

Gevaarlijke

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook aangebracht in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Hiermee kunnen fietsers comfortabel naast elkaar fietsen. Doordat het verkeer door de krappe rijloper meer in het midden gaat rijden, zal men minder dicht langs voetgangers rijden ten opzichte van de huidige vormgeving.

Bewoner

Het zou fijn zijn en veiliger dat er een fietspad/cq wandelpad komt, zodat we veiliger in Lakerveld ons kunnen verplaatsen dmv voetgang en fiets. Voor heel Lakerveld

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Verplaats de huidige stoplichten naar dit punt en zorg voor een veilige situatie voor de fietsers, dit heeft veel meer effect op het sluipverkeer, auto,s kunnen dan evt. weer terug naar de snelweg. snelweg

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. De locatie van de doseerinstallatie is een onderdeel van een netwerkmaatregel gerealiseerd door de gemeente Vijfheerenlanden. Verplaatsing valt buiten de scope van dit project.

Bewoner

Voorrang is onduidelijk, parallel richting kraayendal, verkeer wat daar vandaan komt (dus komt van rechts) krijgt vaak geen voorrang. Duidelijk aangeven dat verkeer van rechts voorrang heeft.

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Deze weg is heel donker. Fietsers en wandelaars (die honden uitlaten) zijn ondanks verlichting slecht zichtbaar. Op de rechte stukken tevens veel onhandige inhaalacties, de weg lijkt breder dan hij is. Fietsers worden daardoor nog wel eens in de berm gedrukt of net niet geraakt.

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Snelheid is vaak te hoog. Nabij Lakerveld 130 is er een busstop, hier ontstaat regelmatig heftige remacties auto's (die vanuit Meerkerk komen) met te hoge snelheid uit de bocht komen, en dan vol in de rem moeten wanneer er een file staat achter de bus die stilstaat bij de bushalte.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Wanneer we van huis willen gaan (fiets of auto) moeten we in/rondom de spits vaak lang wachten voordat we van onze oprit af kunnen rijden. Er is dusdanig veel verkeer dat het verlaten van de oprit behoorlijk wat tijd kost.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Opmerking die voor heel Lakerveld van toepassing is: de breedte van de weg. De weg lijkt breder dan hij is. Auto's halen fietsers in op het moment dat er een tegenligger is (situatie: 2x auto + 1x fiets naast elkaar op de weg), waarvoor de weg eigenlijk te smal is. Door met stroken te werken (zoals bijvoorbeeld op de dijk bij Achthoven), wordt duidelijk dat de weg smal is, en zullen automobilisten beter nadenken voordat ze fietsers inhalen (op het moment dat er tegenliggers zijn).

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding. Daarnaast zorgt dit wegprofiel ervoor dat de verhardingsbreedte visueel versmald wordt.

Bewoner

Door heel lakerveld ligt de snelheid van het verkeer te hoog. Vooral op de rechte stukken wordt het gas flink ingetrapt, met name door sluipverkeer. Hierdoor ontstaan gevaarlijke inhaalacties en geluidsoverlast doordat auto's met hoge snelheid (veel 80+, regelmatig hoger) over Lakerveld rijden. Snelheidsvertragende maatregelen zijn zeer wenselijk.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Er wordt veel te hard gereden op Lakerveld

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Er wordt veel te hard gereden

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

vanwege sluip- en bedrijfsverkeer rijdt er veel zwaar verkeer over een weg die daar niet voor bedoelt is terwijl er oude monumentale boerderijen staan die dit niet aan kunnen en raamluiken klapperen

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

meer veiligheid voor fiets en voetganger, je moet fatsoenlijk op de weg kunnen lopen zonder bang te zijn te wordne aangerenden, dat kan nu niet.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

betere verlichting bij bushaltes voor zichtbaarheid

Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

betere in en uitstapmogelijkheden bij de bushaltes, nu stap ik vaak uit in de blubber

Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Spitsdosering is voor aanwonenden een ramp: bij file op de A27 is er geen mogelijkheid om thuis te komen als je in het 'achterland' woont. Oplossing is mi kentekenscanning waarbij kentekens van 'ontheffingshouders' die in het achterland wonen (Meerkerk, Leerbroek, Nieuwland) wel door mogen en sluipers niet.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Ook hier gelijkwaardige kruising waar verkeer van rechts voorrang heeft. De kruising is komende vanuit Meerkerk niet overzichtelijk en vaak wordt er geen voorrang verleend aan fietsers van rechts. Daarom duidelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren.

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Dit is een onoverzichtelijk punt; in de wegbelijning is hier wellicht rekening mee te houden.

Deze locatie verdient extra aandacht. Enerzijds vanwege de woning dicht op de weg en anderzijds vanwegze de bocht. Door de aanwezigheid van woningen is het realiseren van een wegvakplateau niet mogelijk (overlast geluid en trillingen). Er is gekozen om de markering op deze locatie af te laten wijken en de bermen licht verhoogd uit te voeren en te voorzien van palen met reflectoren. Daarmee wordt de attentie op deze locatie verhoogd.

Bewoner

Wanneer de verkeerslichten voor dosering niet werken of uit staan en vrachtverkeer en busverkeer komen elkaar tegen in de tolstraat dan ontstaat daardoor altijd een opstopping. Eventuele hulpdiensten kunnen dan ook niet passeren.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Op deze kruising is voor veel weggebruikers niet duidelijk dat verkeer van rechts voorrang heeft.

De aansluiting Veldweg op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispunt. Het kruispunt zal - net als in de huidige situatie - niet verhoogd uitgevoerd worden in verband met de aanwezigheid van de woning (overlast geluid en trillingen).

Bewoner

De oprit van mijn erf naar de weg is smal en steil, waardoor het opsturen op de weg meestal aan de overkant uitkomt, terwijl al heel gauw veel en snel verkeer aankomt. De oprit loopt niet tot aan de grens WS en bewoner. De oprit behoort verlengd, verbreed en verhoogd te worden.

De inrichting van een oprit valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het perceel. Bij de reconstructie wordt de aansluiting van de uitrit op de wegverharding netjes aangesloten.

Bewoner

De maximun snelheid moet m.i. terug naar 50 km/u en in beide richtingen flitspalen, bvk in omgevingskleuren. De verkeersdrempels zouden dan beter weg kunnen omdat die milieu en technisch onvriendelijk zijn.

Lakerveld is gecatogiseerd als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Hierbij hoort een maximum snelheid van 60 km/uur. Het Openbaar Ministerie kan beslissen over het plaatsen van een flitspaal, maar daarvoor gelden spelregels. Zo dient eerst gekeken te worden of de weginrichting verbeterd kan worden. Dit proberen we met de reconstructie te realiseren.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen.

Bewoner

Lakerveld is een mooie laan met eikebomen. Erg mooi.

Voor kennisgeving aangenomen.

Bewoner

Verkeersdrempels zijn schadelijk voor milieu wegens remmen en optrekken en schadelijk voor materieel. Snelheids handhaving kan beter door permanent werkende flitspalen.

Het Openbaar Ministerie kan beslissen over het plaatsen van een flitspaal, maar daarvoor gelden spelregels. Zo dient eerst gekeken te worden of de weginrichting verbeterd kan worden. Dit proberen we met de reconstructie te realiseren.

Bewoner

Voor heel Lakerveld zou dit wenselijk zijn ZSA-SD asfalt (zeer stil asfalt)

Lakerveld is thans voorzien van een slijtlaag op het asfalt. Dit zorgt voor meer geluid. De nieuwe aslfalt deklaag zal bestaan uit SMA (steenmastiekasfalt). Dit type asfalt passen we op alle waterschapswegen toe en is stiller dan een veel toegepast DAB (dicht asfaltbeton). Voordeel van SMA is dat dit type asfalt een grotere weerstand heeft tegen vervorming, zowel onder invloed van zware aslasten als remkrachten en wringing, hetgeen resulteert in een hoge duurzaamheid.

Bewoner

door deze maatregel moet het sluipverkeer juist voorrang verlenen dat remt de snelheid en ontmoedigd enigszins sluipverkeer

De aansluiting met Weverwijk op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang, omdat beide wegen dezelfde functie hebben. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Hier ligt een brug , geef deze een andere kleur en maak een belijning voor optische versmalling

Het accentueren van de brug en optisch versmallen is meegenomen in het ontwerp.

Bewoner

Er rijdt per dag veel sluipverkeer door Lakerveld. Er wordt veel harder gereden dan is toegestaan. Tevens rijdt de politie hier ook veel te hard voorbij (zonder sirenes). De streekbussen komen met regelmaat harder voorbij dan is toegestaan. Het vrachtverkeer dat door Lakerveld rijdt is veel te zwaar voor deze weg, waar veel oude huizen staan. Door het vele en te hard rijdende verkeer is het gevaarlijk om door Lakerveld te lopen/fietsen.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Het is op dit kruispunt niet duidelijk dat rechts voorrang heeft.

De aansluiting Veldweg op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispunt. Het kruispunt zal - net als in de huidige situatie - niet verhoogd uitgevoerd worden in verband met de aanwezigheid van de woning (overlast geluid en trillingen).

Bewoner

- Stoplicht verplaatsen naar het kruispunt vooraan in Lakerverld (kant van Lexmond) en goed afstellen. Soms staat het stoplicht niet aan of gaat deze veel later aan waardoor er veel sluipverkeer doorheen kan/gaat. Hier een flitspaal neer zetten voor mensen die door rood rijden. - De weg aan beide kanten smaller maken en extra brede fietspaden aanleggen (als vertraging, zodat het nog minder uitnodigt om hard te rijden en in te halen.) - Traject controle zodat bussen, vracht- en sluipverkeer langzamer gaan rijden. - Meer drempels (niet bij oude woningen ivm trillingen/verzakkingen).

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. Als de wachtrijen van wachtende auto's langer wordt ontstaat de situatie dat fietsers gehinderd worden. De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast. Het Openbaar Ministerie kan beslissen over het plaatsen van een flitspaal, maar daarvoor gelden spelregels. Zo dient eerst gekeken te worden of de weginrichting verbeterd kan worden. Dit proberen we met de reconstructie te realiseren.

Bewoner

Op deze plek een flitspaal plaatsen, zodat verkeer niet meer te hard rijdt.

Het Openbaar Ministerie kan beslissen over het plaatsen van een flitspaal, maar daarvoor gelden spelregels. Zo dient eerst gekeken te worden of de weginrichting verbeterd kan worden. Dit proberen we met de reconstructie te realiseren.

Bewoner

Er zitten op dit punt meerder verzakkingen in de weg. Het vele vrachtverkeer dat er dagelijks overheen rijdt veroorzaakt veel trillingen.

Lakerveld zal voorzien worden van een nieuwe asfalt deklaag. Verzakkingen en/of oneffenheden worden daarbij hersteld.

Bewoner

Veiliger oversteken

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Veilig oversteken

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Er wordt veel te hard gereden

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

1. Graag snelheidsbeperkende maatregelen, zodanig dat het fietspad niet onderbroken wordt en eventueel het fietspad breder. 2. Betere verlichting en reflectie voor betere orientatie. 3. Na de huidige drempel gaat men dusdanig op het gaspedaal, dat je bijna niet van je eigen oprit afkomt.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

Bij filevorming is ons huis voor ons slecht bereikbaar doordat de auto's voor het pad staan.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Duidelijke witte lijnen op de weg en niet zoals op de zouwendijk en bazeldijk. Het is daar erg onduidelijk bij mist en in het donker.

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Het werk niet laten uitvoeren door Van der Lee, want dan kunnen de werkzaamheden over bv 3 jr weer uitgevoerd worden; het zijn knoeiers!!

Voor kennisgeving aangenomen.

Bewoner

Stoplichten die reeds er zijn laten vervallen en ter hoogte van de locatie oude ANWB nieuwe stoplichten plaatsen. Op deze manier ziet het sluipverkeer vanaf de snelweg al dat het geen voordeel heeft om binnendoor te gaan.

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. De locatie van de doseerinstallatie is een onderdeel van een netwerkmaatregel gerealiseerd door de gemeente Vijfheerenlanden. Verplaatsing valt buiten de scope van dit project.

Bewoner

Wellicht raadzaam om rijverbod in te stellen op veldweg ivm sluipverkeer

Maatregelen op de Veldweg vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Gescheiden fietspad en voetpad voor veilig verplaatsen over de weg. Er wordt veel gefietst en gewandeld in Lakerveld.

Meerdere elementen zullen zorgen voor een snelheidsverlaging: 1) Een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white'. 2) Kruispuntplateau’s uitvoeren in okergeel om opvallendheid te verbeteren. 3) Aanvullende wegvakplateau’s in licht asfalt. 4) Visuele versmalling en andere kleurstelling bij bruggetjes/ watergangen. 5) Inzet van groen om geleiding te verbeteren en de loop van de weg te benadrukken. 6) Bij woningen dicht op de weg een berminrichting om attentie te verhogen. Alle bushaltes worden opnieuw en uniform ingericht met een licht verhoogd perron en een wit hekje, waardoor ze beter zichtbaar worden.

Bewoner

De verharding ter plaatse mee te nemen als (sinus)drempel                                                                                                      Brug/duiker

Het accentueren van de brug en optisch versmallen is meegenomen in het ontwerp.

Bewoner

Lakerveld oversteken als fietser is niet zo veilig, verkeer vanuit Meerkerk geeft zelden voorrangng

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

Voorrangssituatie is niet duidelijk en de kruising is krap. Scherpe hoek. Bij kruisen met vrachtverkeer is de situatie veel te krap Alle verkeer en gevaarlijk.

De aansluiting met Weverwijk op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang, omdat beide wegen dezelfde functie hebben. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Overig

Dit is een gevaarlijke, krappe kruising. De voorrangssituatie is niet duidelijk, en als er vrachtverkeer vanaf het Lakerveld de               Alle verkeer Weverwijk op moet is het vaak moeilijk de bocht te maken.

De aansluiting met Weverwijk op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang, omdat beide wegen dezelfde functie hebben. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Overig

Deze weg zou alleen voor bestemmingsverkeer moeten zijn tijdens de spits

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Rij baan is te smal om er een auto- fiets- auto tegelijk over te laten gaan!!                                                         Als het verkeerslicht werkt, is dit

onveilig voor met name fietsers, richting Lexmond, maar nog meer voor fietsers richting Meerkerk je?ze moeten midden op de rijbaan fietsen aan de buiten zijde van de wachtende auto's LEVENS GEVAARLIJK!

De doseerinstallatie is niet in onderhoud en beheer bij het Waterschap Rivierenland en valt feitelijk buiten de scope van de herinrichting. Als de wachtrijen van wachtende auto's langer wordt ontstaat de situatie dat fietsers gehinderd worden. De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

Maakt het veiliger voor iedereen!!                                                                                                                                         Dit kruispunt is gevaarlijk, er

word bijna nooit voorrang gegeven, word er voorrang

genomen dan..................... gaat het

vaak bijna mis..................... hoelang

De aansluiting met Kraaijendaal op Lakerveld is gelijkwaardig wat betreft voorrang. Deze gelijkwaardigheid zal benadrukt worden door het toepassen van een okergele coating op het kruispuntplateau.

Bewoner

File probleem bij de oorzaak aanpakken, dus SLUIPERS OP DE A27 LATEN !! (en A2)

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Sluipers aanpakken bij de kern, doorstromers richting het Zuiden op de A2 LATEN !

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Net als bij mijn andere 2 opmerkingen bij de snelweg, pak sluipers bij de kern aan, Laat ze op de A27 blijven zo ontzie je de binnen wegen!!

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

De weg ligt nu schuin naar ons huis toe, en aangezien ons huis behoorlijk dicht op / lager dan de weg staat, zorgt dit bij regen Weg ligt nu schuin voor veel water richting onze woning. Kan de weg hier vlak gemaakt worden? En dan uitgaande van de nu laagste kant?

Verbeteren van de afwatering wordt in de uitvoering meegenomen.

Bewoner

Wij hopen op "zeer stil asfalt"                                                                                                                                             Geluid

Lakerveld is thans voorzien van een slijtlaag op het asfalt. Dit zorgt voor meer geluid. De nieuwe aslfalt deklaag zal bestaan uit SMA (steenmastiekasfalt). Dit type asfalt passen we op alle waterschapswegen toe en is stiller dan een veel toegepast DAB (dicht asfaltbeton). Voordeel van SMA is dat dit type asfalt een grotere weerstand heeft tegen vervorming, zowel onder invloed van zware aslasten als remkrachten en wringing, hetgeen resulteert in een hoge duurzaamheid.

Bewoner

Graag GEEN drempel nabij onze woning, aangezien ons huis niet geheid is.                                                                                Drempel

Met het toepassen van snelheid remmende maatregelen wordt rekening gehouden met de afstand tot woningen in verband met overlast geluid en trilingen.

Overig

De overgang van fietspad naar het smalle gedeelte naast de doseerlichten is te qua bocht te krap. Zowel bij het ingaan als bij het uitgaan

De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Overig

De overgang op het fietspad naar het smalle gedeelte ter hoogte van de doseerlichten is qua bocht veel te krap. Zowel bij het ingaan als bij het uitgaan.

De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

Er ligt een grote hobbel in de weg over het bruggetje net voor de afslag naar de Weverwijk. Omdat deze hobbel ook net in/bij een bocht ligt is deze vrij gevaarlijk

Het accentueren van de brug en optisch versmallen is meegenomen in het ontwerp.

Bewoner

Einde van het fietspad is gevaarlijk! Je schiet hier als fietser 'ineens' de weg op. Het is beter als dit geleidelijk gaat door
betonnen randen weg te halen na verkeerslicht en weg langzaam te versmallen naar normale breedte.

De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

Einde van het fietspad is gevaarlijk! Ik fiets hier regelmatig met mijn kinderen op de fiets en oudste zoon naast mij. Je schiet hier als fietser 'ineens' de weg op. Ben altijd bang dat mijn zoontje toch een keer (te ver) doorfietst. Het is beter als dit geleidelijk gaat door betonnen randen weg te halen na verkeerslicht en weg langzaam te versmallen naar normale breedte.

De aansluiting van de vrijliggende fietspaden ter hoogte van de doseerinstallatie worden verruimd en een nieuwe rijbaanindeling met fietssuggestiestroken in 'reflection white' wordt toegepast.

Bewoner

Drempel aanleggen in de wegversmalling zodat verkeer wordt geremd als ze het dorp in rijden en niet te vroeg gaan versnellen als ze het dorp uitrijden. Voor een deel van de automobilisten is de bocht bij de Chinees het begin/einde van het dorp. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op bij het in- en uitrijden van de Zederikkade. Extra verkeersremmende maatregelen zoals een drempel in de versmalling zouden kunnen helpen om de rijsnelheid eruit te halen.

De bebouwde kom grens is in beheer bij de gemeente Vijfheerenlanden. In overleg met de gemeente nemen we binnen dit project een lichte verhoging ter plaatse van de versmalling mee.

Bewoner

Als bewoner van Meerkerk rij ik bijna dagelijks over het Lakerveld. In principe ben ik erg tevreden over de doorstroom van het Lakerveld, de verkeerslichten om sluipverkeer hebben goed geholpen. Wat ik graag zou willen is dat bij het ontwerp goed op zichtbaarheid van fietsers wordt gelet. Deze zijn in het donker slecht zichtbaar. Bestaat er geen mogelijkheid om iets luminicerend in het wegdek aan de fietserskant in het wegdek te verwerken wat oplicht als je erover fietst? Verder is de zichtbaarheid en het gebruik door voetgangers nu niet aanwezig. Zeker het stukje tussen de Veldweg en Meerkerk wordt regelmatig door wandelaars gebruikt die een rondje lopen lands de Zederik en via de Veldweg weer terug naar Meerkekr (of andersom natuurlijk). Indien er ruimte is zou een smal wandelpad in de berm de veiligheid vergroten.

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Ik woon in Leerbroek en moet deze route naar huis rijden. Vanaf de snelweg en/of Vianen. Mij valt op dat alle verkeer vanuit Vianen, zo goed als allemaal de A27 bij Lexmond op gaan. Dus sluipverkeer. Dit moet echt stoppen! Lakerveld raakt daardoor overvol, niet veilig voor fietsers etc.

Door het nieuwe wegprofiel toe te passen en aanvullende snelheidsremmende maatregelen toe te voegen, zal het Lakerveld minder interessant worden voor sluipverkeer. Maatregelen op het hoofdwegennet zoals verbreding van de A27 en toepassen van doseerinstallaties zullen bijdragen aan een vermindering van het sluipverkeer. Deze maatregelen vallen buiten de scope van dit project.

Bewoner

Voor niet gemotoriseerd vervoer is Lakerveld gevaarlijk. Ik woon in Leerbroek, maar durf daar zelf niet te fietsen. Er zou een fietspad moeten komen waar gemotoriseerd vervoer niet op kan uitwijken. Dus geen strepen, maar een betonnen band o.i.d.

In het ontwerp is een fietssuggestiestrook opgenomen in 'reflection white'. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is deze tussen de 1,6 en 1,8 meter breed. Door de lichte kleur asfalt vallen fietsers en voetgangers beter op en hebben fietsers beter zicht op de kant van de verharding.

Bewoner

Er wordt te hard gereden op Lakerveld. Meer controle door flitspaal en snelheid naar 50 km/u voor de veiligheid van
bewoners en niet gemotoriseerd verkeer. Deze weg is niet geschikt voor hard rijden. Inhalen moet verboden en beboet
worden.

Het Openbaar Ministerie kan beslissen over het plaatsen van een flitspaal, maar daarvoor gelden spelregels. Zo dient eerst gekeken te worden of de weginrichting verbeterd kan worden. Dit proberen we met de reconstructie te realiseren.