De Neerpolderseweg tussen de parallelweg en de H.P. Olivierweg in Giessenburg zijn toe aan groot onderhoud, vanwege de slechte staat van het asfalt. De wegen worden meteen veiliger ingericht.

Waterschap Rivierenland kreeg de laatste tijd meldingen van aanwonenden over de verkeerveiligheid van met name fietsers en wandelaars. Bovendien is er de indruk dat verkeer er te hard rijdt. Daarom combineren we het groot onderhoud met aanvullende inrichtingsmaatregelen. Omdat ze op elkaar aansluiten, is ook het weggedeelte van H.P. Olivierweg tot de bebouwde kom van Giessenburg betrokken. Dit weggedeelte kreeg onlangs nieuw asfalt en krijgt nu nieuwe inrichtingsmaatregelen.

Gesprek in de buurt

Om tot een inrichtingsontwerp te komen, voerden we in 2019 gesprekken met aanwonenden en is een verkeerskundige analyse gemaakt. In december 2019 en juli 2020 is een enquête uitgezet onder aanwonenden en gebruikers van de Neerpolderseweg. Ook is overlegd met een projectgroep, met daarin bewoners en diverse belangenverenigingen en de gemeente Molenlanden. De resultaten van deze enquêtes en de input van de projectgroep leidden tot een definitief ontwerp. Een link vindt u hieronder.

Werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden start medio oktober 2020. Aanwonenden en bedrijven worden vooraf per brief geïnformeerd over de detailplanning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

De weg is tijdelijk afgesloten van 22 oktober tot begin november. Verkeer wordt omgeleid.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Beterams, a.beterams@wsrl.nl. Voor eventueel telefonisch contact verwijzen wij u naar de onderstaande brief.