Op de grote rivieren komt deze week een golfje voorbij. Uiterwaarden stromen vol. Op de dijken wordt werk aangepast en er vindt een proef plaats.

Bij Lobith bereikte de Rijn vannacht een maximaal peil van 12,62 +NAP. Bij die ‘verhoogde waterstand’ komen langs de Waal uiterwaarden onder water te staan. Op de Maas passeert tegelijk een piekje, met een maximaal peil van 10,55m +NAP bij Sambeek-beneden. Op sommige plekken komt het water tegen de rivierdijken. Daar zijn uiterwaarden en dijken voor. Het is een mooi gezicht. De hogere rivieren zorgen in sloten voor kwel. Dit water voeren we zo veel mogelijk af.

Het hoge water op de Linge van afgelopen weekend ontstond door regen in de regio en staat los van het hogere peil in de grote rivieren.

Werk aan de dijken aangepast

Op de dijken wordt gewerkt aan de veiligheid. Dijkbeheerders monitoren de waterstand en eventuele risico’s. Aannemers die de dijk versterken, nemen maatregelen conform draaiboeken die klaar liggen voor hoogwater. Zo zijn bouwketen verplaatst, zijn werklocaties verhoogd of ligt klei klaar om zo nodig snel in te zetten. Ook is de volgorde van werken aangepast, zodat er buitendijks minder activiteit is.

Werk aan de dijk, omgeving Oosterhout.

In Zaltbommel is aan de Waalkade een schade in de grasmat afgedekt met zeildoek en zandzakken. De schade ontstond afgelopen weekend tijdens het NK Veldrijden. Of de Waal zo hoog stijgt, is twijfelachtig. De maatregel is uit voorzorg genomen.

Bescherming van de dijk na schade aan de grasmat in Zaltbommel.

Proef op de Maasdijk

Tussen Balgoy en Nederasselt vinden op de Maasdijk proeven plaats hoe goed een soortenrijke grasmat bestand is tegen golven. Zo hoog staat de Maas lang niet en de dijk kan dit aan. In de proef stort een grote bak water over de buitenzijde. Het project Future Dikes wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rivierenland en wordt gefinancierd door het HoogWaterBeschermingsProgramma.

De proef op de Maasdijk bij stuw Grave: links de gele bak die water over de helling stort, rechts de ondergelopen uiterwaarden van de Maas.
Dijkmagazijn Deest
Dijkmagazijn Deest 
De Maas bij Heerewaarden zorgt voor kwel
De Maas bij Heerewaarden zorgt voor kwel
Ondergelopen uiterwaarden bij Hurwenen
Ondergelopen uiterwaarden bij Hurwenen
Waalbrug Nijmegen, stijgend water.
Wandelbrug tussen Nijmegen en de Ooijpolder.
Water staat tegen de zomerkade in Wamel, links de rivierdijk. In de buitenpolder ontstaat kwel.
Het veer van Wamel meert hoog af aan de veerstoep in Tiel.
Veel buitenpolders stromen al bij deze waterstand vol. In de zomerkade van de Stiftsche Uiterwaarden staat de inlaat altijd open. Bij Zennewijnen stroomt het water hard het natuurgebied in.