Het terrein van de rioolwaterzuivering in Wijk en Aalburg wordt opnieuw ingericht. De functie van de rioolwaterzuivering komt te vervallen, daarvoor in de plaats komt een gemaal om het rioolwater te verpompen. Het overige deel van het terrein wordt benut voor waterberging in combinatie met zonnepanelen.

Uit het stedelijk waterplan van de gemeente Altena blijkt dat er een wateropgave voor waterberging ligt voor de dorpskern. Deze waterberging wordt aan de rand van de kern, op het terrein van de rioolwaterzuivering gerealiseerd. Daarvoor is samen met de gemeente een inrichtingsplan voor het terrein gemaakt.

Inrichting terrein Wijk en Aalburg

Aan de noordzijde van het perceel, de zijde van de weg, wordt een rioolgemaal gebouwd die het rioolwater naar de zuivering in Sleeuwijk transporteert. Om de waterberging te realiseren wordt het maaiveld verlaagd. Deze waterberging kan goed gecombineerd worden met de aanleg van zonnepanelen. De vergunningen die nodig zijn om het plan uit te voeren worden momenteel aangevraagd. Ter voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden wordt een duiker onder de Aalburgsestraat aangebracht.

Schets toekomstige inrichting terrein Wijk en Aalburg