Waterschap Rivierenland stelt een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor in het peilgebied Lage Boezem Overwaard. Het gaat om de watergang Achterwaterschap. Het peilbesluit betekent een verlaging van het boezempeil (‘gemiddeld dagelijks peil’) van NAP -0,75 m naar NAP -0,90 m. Tevens krijgt het een minimum peil van NAP -1,20 m en een maximumpeil van NAP -0,80 m. Het ontwerp-wijzigingsbesluit Alblasserwaard staat vanaf 6 juni 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad van Overheid.nl. Zienswijzen zijn mogelijk gedurende de ter inzage periode van 7 juni tot en met 18 juli 2019.