De afgelopen droge jaren zitten nog vers in ons geheugen. 2018 was extreem droog en ook 2019 was droger dan gemiddeld. Vanaf vandaag is het groeiseizoen en het hydrologische nieuwjaar 2020 officieel begonnen. Dit betekent dat het KNMI vanaf nu het verschil tussen neerslag en verdamping bijhoudt. Het voorjaar is ook een goed moment om vooruit te kijken naar de aankomende zomer. Want deze zomer zou het ook zomaar droog kunnen worden. Waterschap Rivierenland biedt nog dit jaar en volgend jaar subsidie aan agrariërs die waterbesparende maatregelen nemen.

Met de subsidieregeling wil Waterschap Rivierenland, samen met ZLTO en het Deltafonds, zorgen dat er minder water aan het hoofdwatersysteem wordt onttrokken. Landbouwbedrijven kunnen 25 of 40 procent van de investeringskosten terugkrijgen wanneer zij waterbesparende maatregelen nemen. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld vochtsensoren i.c.m. een weerstation, druppelirrigatie of systemen voor plaatsspecifieke beregening. Deze systemen maken agrarische bedrijven minder afhankelijk van waterinname en minder gevoelig voor mogelijke beregeningsverboden tijdens een droge zomer.

In 2019 ruim twee ton verleend

Vorig jaar is er voor ruim twee ton aan subsidies verleend. Dit is meer dan in 2018, maar er is nog altijd voldoende geld beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De subsidieregeling is nog open tot eind 2021, dus ben je agrariër en wil je waterbesparende maatregelen nemen: kijk of je in aanmerking komt!

Voorbeelden

Ben je benieuwd naar verhalen van collega’s die waterbesparende maatregelen hebben genomen? Lees dan de interviews met fruitteler Floris van der Grift(externe link) of akkerbouwer Jacob Branderhorst(externe link) of bekijk dit video interview met akkerbouwer en melkveehouder Jan Straver(externe link).


Foto: Jacob Branderhorst, gemaakt door Nieuwe Oogst