In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is de regionale campagne ‘Modder op de weg’ van start. Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn.

Waterschap Rivierenland, het ROV- Zuid-Holland en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden willen dit voorkomen. Zij vragen het landbouwverkeer en andere weggebruikers om de komende tijd rekening met elkaar te houden. Het waterschap beheert in het gebied 600 kilometer aan polderwegen en fietspaden.

Verkeersveilig oogsten

Modder op de weg kan een gevaarlijke situatie veroorzaken, zeker als het gaat regenen. Door regen kan de weg namelijk spiegelglad worden, met kans op slipgevaar. Ziet u modder op de weg liggen of ziet u een modderbord langs de weg staan, neem dan alvast gas terug. Afremmen kan, maar alleen als de modder ver weg is. Rijdt u al over de modder, ga dan niet remmen en laat het gas los. Trap eventueel de koppeling in en stuur rustig. Laat de auto rustig uitrollen.

Boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg. Als ze modder achterlaten bij hun werkzaamheden, zetten ze een modderbord langs de weg. Daarnaast zorgen zij er tijdig voor dat de weg weer schoon is.

Samenwerken loont

Waterschap Rivierenland en gemeenten werken in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan een verkeersveilige regio. De regio maakt een punt van 0 verkeersslachtoffers, dit is de slogan van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV). Bekijk wat jij kunt doen op https://maakeenpuntvannul.nl/modder(externe link).