Fractie

Natuurterreinen

Nevenfuncties

  • Voorzitter Regiobestuur Water Natuurlijk Midden-Nederland, Wageningen (onbezoldigd)
  • Adviseur Wereld Natuurfonds, Zeist (bezoldigd)
  • Adviseur Ark – Natuurontwikkeling, Nijmegen (bezoldigd)
  • Lid Expertisenetwerk Waterveiligheid – Werkgroep Rivieren (onbezoldigd)

Contact

E-mail: r.van.loenenmartinet@wsrl.nl