Het is droog en warm. Ook in het rivierengebied. Het waterschap neemt verschillende maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken. 

Woensdag 17 augustus

Kans op regen! Deze week vallen er een paar stevige (onweers)buien. De hoeveelheid neerslag die gaat vallen blijft onzeker en kan soms erg lokaal zijn. Ook de temperatuur gaat iets omlaag. Dit betekent niet dat de droogte voorbij is. Wel kan de waterbehoefte tijdelijk minder worden. We houden de neerslag die valt zo goed mogelijk vast.

In het rivierengebied controleren we ook op blauwalg. Door het warme weer zien we op meer plekken blauwalg ontstaan. Zeker in de gebieden waar we water inlaten vanuit de Maas en het Maas-Waalkanaal. Ook controleren we de zoutgehaltes van het water bij Kinderdijk. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we niet te zout water inlaten. Dit alles houden we goed in de gaten. Als dat nodig is, kunnen we zo snel nieuwe maatregelen nemen.

Vrijdag 12 augustus 16.00 uur

Extra pompen in Tiel

In Tiel ligt een drijvende pomp die de stadsgracht van water voorziet. Deze pomp daalt en stijgt mee met de waterstand van de Waal. Op dit moment staat de Waal zo laag dat extra pompen nodig zijn om de drijvende pomp van water te voorzien. Deze drijvende pomp pompt het water via een buizensysteem omhoog op de dijk. Daar komt het in een bak terecht en gaat het via een duikersysteem de stadsgracht in. Zo houden we het water op peil in de stadsgracht zodat deze niet droog komt te staan. Zien hoe dit werkt? Bekijk het filmpje!

Plaatsen van extra pompen in Tiel
Stadsgracht Tiel

Donderdag 11 augustus 17:00

Beregeningsverbod gemeentes Wijchen, Heumen en Berg en Dal uitgebreid

De waterstanden in de sloten van de gemeente Berg en Dal en delen van de gemeentes Wijchen en Heumen dalen de laatste dagen sneller dan verwacht. Daarom stelt Waterschap Rivierenland in die gebieden een beregeningsverbod met oppervlaktewater voor de hele dag in (24/7). Dit verbod gaat in op 12 augustus 2022 om 00.00 uur. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

kaartje met gebieden met beregeningsverbod

Kaart in PDF (inzoomen mogelijk in PDF reader - werkt het best na downloaden van het bestand)

Donderdag 11 augustus 14:30

Extra inlaatpunten

Op dit kaartje staan alle extra inlaatpunten:

Overzicht pompen

Extra pomp bij Voorvliet

Extra Pomp Voorvliet.jpg

Extra pomp bij Drielanden Rijswijk

extra pomp bij Drielanden Rijswijk.jpg

Extra pomp bij Genderen

Een extra pomp bij Genderen is actief sinds vanochtend. Deze voert extra water aan voor het Land van Heusden en Altena. Later op de dag gaan ook extra pompen bij Geldermalsen en Zoelen meedraaien. We doen dit om het beschikbare water zo goed mogelijk over het rivierengebied te verdelen.

Foto pomp
Foto van water dat in sloot wordt gepompt.

Woensdag 10 augustus 16:00

Extra pompen voor meer water in de sloot

Naast de extra pompen die we de afgelopen weken al geplaatst hebben, komen er nog vier extra pompen bij. Op donderdag bij Genderen, Zoelen en Geldermalsen; op vrijdag in Tiel. We doen dit om het beschikbare water zo goed mogelijk over het rivierengebied te verdelen. Op dit kaartje staan alle extra inlaatpunten.

kaartje met pompen (vier extra pompen)

Dinsdag 9 augustus 19:00

Beregeningsverbod van kracht tussen 7.00 en 19.00 uur  

Vanwege de aanhoudende droogte en warmte hebben we een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Dit verbod geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 tussen 7.00 en 19.00 uur in de gemeentes: Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard, Berg en Dal. En in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem, Nijmegen, Wijchen en Heumen (zie kaartje).

 

Kaart beregeningsverbod zomer 2022

Kaart in PDF (inzoomen mogelijk in PDF reader - werkt het best na downloaden van het bestand)

We maken een uitzondering voor het beregenen van appels

De appelboomgaarden in de gemeentes Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard mogen overdag tussen 13:30 en 17:30 uur wel beregend worden. Dit geldt ook voor de appelboomgaarden in delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem en Nijmegen. Dit is mogelijk, zolang het waterpeil in de sloten dit toelaat.

Lees hier het hele bericht over het beregeningsverbod.

Dinsdag 9 augustus 12:00

In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt blauwalg voor. Waterschap Rivierenland vult met dit water sloten en vaarten aan in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Dit doet het waterschap omdat ze anders droogvallen.

Waterschap Rivierenland adviseert daarom om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

Zwem alleen in officieel zwemwater. De provincies letten daar op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl.

Ziet u blauwalg in water bij u in de buurt?  Of heeft u een vermoeden van blauwalg of botulisme? Wij willen dit graag weten. Ook van water dat niet in verbinding staat met het Maas-Waalkanaal. Wij informeren dan de betreffende gemeente Zodat de gemeente inwoners kan waarschuwen. Meldt blauwalg en botulisme bij het waterschap via telefoonnummer 0344 – 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Voor vragen over het gebruik van oppervlaktewater bij het produceren van voedsel: neem contact op met de Nationale Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Donderdag 4 augustus (14:00)

In vijf jaar tijd is dit, na een zeldzaam hoogwater vorig jaar, de vierde droge zomer. De droogte houdt voorlopig aan. De vraag naar water blijft groot. Bij de droogte en de laagstaande rivieren is voldoende water niet vanzelfsprekend. We vragen iedereen om bewust met water om te gaan. Als waterschap doen we er alles aan om sloten en vaarten op peil te houden. Maar we zien dat sloten op bepaalde plekken in het rivierengebied droogvallen. Het is groeizaam weer, planten kunnen de doorstroming in sloten en vaarten belemmeren. Daarom maaien we volop, vooral op knelpunten.

Effecten en maatregelen per regio

rivierengebied met pompen

Betuwe

De Rijn staat laag. Om ook bij deze lage rivierwaterstanden water in de Linge te pompen, is drijvend gemaal De Pannerling bij Doornenburg verlengd. Met een aanvullende pomp is daar nu voldoende capaciteit. De Linge is de belangrijkste aanvoer van water in de Betuwe en Vijfheerenlanden. Met name op oeverwallen in de Over-Betuwe en de oostelijke Tielerwaard kunnen sloten droogvallen. Voorbij Geldermalsen is de Linge niet gestuwd; in deze Beneden-Linge houden we het peil 10cm hoger dan gebruikelijk.

Gemaal de Pannerling werd verlengd.

Daarnaast hebben we een extra pomp geplaatst bij Lienden (gemaal Bontemorgen). Zo kunnen we toch water inpompen naar de Leewetering en de Maurikse Wetering. Ook bij het Kuijkgemaal in Randwijk pompen we water van de Nederrijn naar de Linge.

De inlaat van het Kuijkgemaal naar de Linge, in de droge zomer van 2018.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Om water te sparen, schutten de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem minder op ons verzoek. Bij het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam mondt de Linge via het Kanaal van Steenenhoek uit in de Merwede. Als het nodig is pompen we hier water terug op de Linge.

Via de Elshoutsluis bij Kinderdijk laten we bij vloed water in vanaf de Lek. Hierbij letten we op het zoutgehalte van het rivierwater. Dat zit nu nog onder drempelwaarden.

Bij droogte kan het nodig zijn om dijken en kades te inspecteren. Dit geldt vooral voor de kades die een ondergrond van veen hebben. Deze zijn kwetsbaar bij droogte. In de Ablasserwaard is het nu nog niet nodig om de deze kades te inspecteren. De inspecties in de droge zomer van 2018 leerden ons welke locaties gevoelig zijn voor droogte en die locaties zien er goed uit.

Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt sinds kort blauwalg voor. In het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vullen we sloten en vaarten aan met dit water. Dit doen we omdat ze anders droogvallen. We adviseren om contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

De hoge grond van de stuwwal bij Nijmegen en Groesbeek is droog. Waar mogelijk houden we water van kwel en neerslag vast met stuwen.

Altena en Bommelerwaard

Ook in deze gebieden is het droog. We volgen de rivierwaterstanden nauwgezet. In de huidige situatie kunnen we voldoende water inlaten. Voor de komende dagen verwachten we dat dat zo blijft. We nemen hier nu geen specifieke maatregelen.

Wel kan het water dat we inlaten blauwalg bevatten. We laten dit water in omdat vaarten en sloten anders droogvallen. We adviseren om contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden. 

Blauwalg en botulisme

Doordat het water opwarmt, neemt blauwalg en botulisme toe. Als mensen of dieren met blauwalg in aanraking komen, kunnen klachten ontstaan als irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten. Blauwalg is zichtbaar als een olieachtige laag op het water. Het kan ook op plaatsen aanwezig zijn zonder dat het zichtbaar is.

Heeft u een vermoeden van blauwalg of botulisme? Dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 – 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Meldingen zijn gemaakt voor deze locaties.

Zwemwater

We roepen op om te zwemmen in officieel zwemwater. De provincies letten daar op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl.

In ons wekelijkse waterbericht vind je meer details over de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Meer achtergronden over droogte en het waterschap lees je hier.